Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris TP-12
Posėdžio pavadinimas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
Posėdžio data 2017-10-05 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai.
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO (Nr. TSP-408-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGYBĖMS (Nr. TSP-411-(1.15)) Antanas Bartulis
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 8131_8033_1_NR_Sprend_del 2017-2019 strateg plano pakeitimo 8132_8034_2_AR_Sprend_del 2017-2019 strateg plano pakeitimo 8133_8035_NR_02 programa 8134_8036_NR_02 programa_Lyg_variantas 8135_8037_NR_10 programa 8136_8038_NR_10 programa_Lyg_variantas 8137_8039_2_spr_proj_pried_03_programa_1c 8138_8040_2_spr_proj_pried_03_programa_1c_lyg_var 8139_8041_2_spr_proj_pried_05_programa_1c 8140_8042_2_spr_proj_pried_05_programa_1c_lyg_var 8141_8043_2_spr_proj_pried_06_programa_1c 8142_8044_2_spr_proj_pried_06_programa_1c_lyg_var 8143_8045_2_spr_proj_pried_07_programa_1c 8144_8046_2_spr_proj_pried_07_programa_1c_lyg_var 8145_8047_2_spr_proj_pried_08_programa_1c 8146_8048_2_spr_proj_pried_08_programa_1c_lyg_var_09_21 8147_8049_2_spr_proj_pried_09_programa_1c 8148_8050_2_spr_proj_pried_09_programa_1c_lyg_var 8149_8051_2_spr_proj_pried_11_programa 8150_8052_2_spr_proj_pried_11_programa_1c_lyg_var 8151_8105_frak_Uz Siaulius_siulymas 8152_8086_8045_2_spr_proj_pried_07_programa_1c alternatyva 8153_8087_8046_2_spr_proj_pried_07_programa_1c_lyg_var (1) alternatyva Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-414-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-410-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-324 „DĖL AKCIJŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-402-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL TURTO PANAUDOS SUTARČIŲ ATNAUJINIMO (Nr. TSP-403-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-404-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTUI PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS (Nr. TSP-405-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖLNEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PARTIJAI "TVARKA IR TEISINGUMAS (Nr. TSP-406-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIAUS G. 213, ŠIAULIUOSE, PANAUDOS SUTARČIŲ (Nr. TSP-407-(1.15)) Vaida Kalasevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-142 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-387-(1.15)) Laura Steponkienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL TAPIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KREPŠINIO KLUBO „ŠIAULIAI“ DALININKE IR SUTIKIMO PERIMTI DALININKO TEISES IR KAPITALO DALĮ (Nr. TSP-388-(1.15.)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-390-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-391-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-400 „DĖL VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-399-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-201 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-392-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-200 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO PREMIJOS UŽ GERIAUSIĄ KULTŪRINĖS EDUKACIJOS PROJEKTĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-386-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS TARYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-396-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-397-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-398-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-400-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-401-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL REPREZENTACINIO ŠIAULIŲ MIESTO FESTIVALIO AR SPORTO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-409-(1.15)) Asta Lesauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE (Nr. TSP-393-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „VIEŠŲJŲ TURIZMO PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ (Nr. TSP-394-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. SPRENDIMO NR. T-132 „DĖL PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-395-(1.15)) Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL DVARO GATVĖS, SODO GATVĖS IR GRAFO ZUBOVO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. TSP-389-(1.15)) Rasa Budrytė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO NAUDOJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO (Nr. TSP-415-(1.15)) Edmundas Baltramiejus Bilotas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-298 ,,DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMISIJOS ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ 2017 M. VASARIO 22 D. TEIKIME IR 2017 M. BIRŽELIO 21 D. TEIKIME PATEIKTIEMS FAKTAMS IŠTIRTI SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-413-(1.15)) Jonas Bartkus
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS DARBO GRUPĖS SAVIVALDYBĖS ĮMONEI ŠIAULIŲ ORO UOSTUI PLĖTOTI SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-416-(1.15)) Denis Michalenko
Įtrauktas į darbotvarkę
32 KITI KLAUSIMAI. 8060_Teikimas

Įtrauktas į darbotvarkę
33 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDOMI KLAUSIMAI 8159_1_spr_proj_del_Siauliu_kulturos_centro_aktualizavimas _pakeitimo_1 8160_2_aisk_rast_del_pritarimo_pakeisti Ieva Džiaugienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Lapkritis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.