Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Darbo grupės

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A-574
(2021 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. A-13695 redakcija)

 

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtis:

 • Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius – Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
 • Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, informacijos valdymo grupė:
  • vadovas – Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
  • nariai:
   Vitalija Pelenienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Andrius Ašmontas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos II-osios komandos viršininkas;
   Andrius Bagdonas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus viršininkas;
   Loreta Stirblienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento vyresnioji patarėja.
 • Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
  • vadovas – Gytis Skurkis, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
  • nariai:
   Gitana Stankevičė, Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
   Ramutė Pilypienė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
   Toma Vilutienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
   Karolis Rajackas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
   Miglė Barzelienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus patarėja;
   Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (Sveikatos skyriaus vedėja);
   Ija Jencienė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
   Vaidas Seirackas, UAB ,,Busturas“ generalinis direktorius.
 • Visuomenės informavimo, administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
  • vadovas – Vitalis Lebedis, Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių koordinatorius (vyriausiasis specialistas);
  • nariai:
   Justinas Švėgžda, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato mero patarėjas;
   Diana Grigienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir  e. paslaugų poskyrio vedėja;
   Saulius Kondrotas, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Informacinių technologijų poskyrio vyriausiasis specialistas;
   Henrieta Garbenienė, BĮ Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė.

 

 Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai

 

 

 

Daugiau informacijos
Tel. (8 41) 383 428