Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

V. Gatvės, keliai, viešo naudojimo teritorijos

Žvyruotų gatvių įrengimas, gyventojams sumokant 50% darbų vertės
Paslaugos  apibūdinimas                 

Individualių gyvenamųjų namų kvartalo gatvės gyventojų, pageidaujančių, kad jų ir savivaldybės biudžeto lėšomis būtų atlikti žvyruotos gatvės įrengimo darbai, įgaliotas asmuo (toliau – gyventojų įgaliotas asmuo) iki einamųjų metų kovo 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą ,,Dėl Šiaulių miesto žvyruotos gatvės įrengimo darbų“
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius parengia numatomu įrengti žvyruotų gatvių sąrašą ir teikia Miesto ūkio ir plėtros komitetui suderinti. Su komitetu suderintas sąrašas teikiamas tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.
Darbai organizuojami jei Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl šių darbų kaip atskiro objekto finansavimo. Projektavimo ir gatvės įrengimo darbų rangovas (-ai) parenkamas (-i) vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo tvarka.
Gatvės projektavimo ir įrengimo darbai pradedami vykdyti tik gavus gyventojų indėlį. Savivaldybė moka už projektavimo darbus ir 50 procentų gatvės įrengimo darbų vertės iš Savivaldybės biudžeto. 
Gyventojai apmoka 50 procentų gatvės įrengimo darbų vertės. Sudaroma trišalė gatvės projektavimo ir žvyruotos gatvės įrengimo darbų rangos sutartis (toliau – Trišalė sutartis), kurios šalys – Savivaldybės administracija, gyventojų įgaliotas asmuo ir darbų rangovas.
Konkrečios gatvės įrengimo darbų vykdymo tvarka nustatoma Trišalėje sutartyje. Dalį žvyruotos gatvės įrengimo darbų vertės sumokėję gyventojai neįgyja teisės į jos nuosavybę. Gatvė (statinys) nuosavybės teise priklauso Savivaldybei.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 6 str. 32 p., 18 str. 1 d.
 2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymo  5 str. 6 dalis.
 3. Šiaulių miesto žvyruotų gatvių įrengimo individualių gyvenamųjų namų kvartaluose, kai 50 procentų darbų vertės sumoka gyventojai, tvarkos aprašas
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Nustatytos formos prašymas.

Paslaugos  teikėjas      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus patarėja  Daiva Mačernė, tel. (8 41) 596 264, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8 41) 596 320, el. paštas 

Paslaugos  suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų  paslaugos teikėjas susisiekia su prašymą pateikusiu gyventojų įgaliotu asmeniu raštu ar (ir) el. paštu, telefonu. Paslaugos atlikimo trukmė priklauso nuo prašymo pateikimo laiko,  nuo Savivaldybės tarybos sprendimo patvirtinimo, nuo projektavimo užduoties parengimo, nuo rangovo parinkimo viešųjų pirkimų įstatymo tvarka, nuo gyventojų rangos darbų vertės apmokamos dalies pavedimo atlikimo, rangos darbų atlikimo trukmės ir kt.

Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:     


Veiksmų sekos schema