Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gatvės, keliai, viešos teritorijos

Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas daugiabučių namų kiemuose, gyventojams sumokant 50% darbų vertės.
Paslaugos  apibūdinimas                 

Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, norintys prie daugiabučių gyvenamųjų namų įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, turi pateikti paraišką 2015 m. lapkričio 26 d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-318 patvirtintame Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos apraše numatyta tvarka. Paraišką fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys gali pateikti  tiesiogiai atvykus į savivaldybės priimamąjį. Atsakymas dėl tolimesnio paraiškos administravimo fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims gali būti pateikiamas telefonu, išsiunčiamas paštu ar el. paštu. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbų rangovas parenkamas savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Kiekvienos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų vykdymo tvarka nustatoma trišalėje rangos darbų ir dalinio finansavimo sutartyje, kurios šalys Šiaulių miesto savivaldybės administracija, fizinių ir (ar) juridinių asmenų įgaliotas asmuo ir darbų rangovas. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo darbai vykdomi  gavus fizinių ir (ar) juridinių asmenų įrengimo darbų kainos apmokamą dalį, t. y. 50 proc. darbų kainos.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas
 4. Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Nustatytos formos prašymas;
 2. Parengtas ir suderintas planuojamų darbų projektas;
 3. Paraišką pateikusio asmens įgaliojimas atstovauti fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims ir jo kontaktiniai duomenys;
 4. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų ar jų daugumos pritarimas/sprendimas vykdyti darbus.
Paslaugos  teikėjas      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė Lorinta Laureckytė tel. (8 41) 596 324, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė tel. (8 41) 596 320,  el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Per 20 darbo dienų paslaugos teikėjas susisiekia su prašymą pateikusiu fizinių ir (ar) juridinių asmenų įgaliotu asmeniu telefonu, el. paštu ar paštu. Paslaugos (automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas) atlikimo trukmė priklauso nuo prašymo pateikimo laiko,  projekto tinkamo suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka, nuo rangos darbų ir dalinio finansavimo sutarties pasirašymo,  fizinių ir (ar) juridinių asmenų rangos darbų vertės apmokamos dalies pavedimo atlikimo, rangos darbų atlikimo trukmės ir kt.

Paslaugos   suteikimo kaina

Bankas AB Swedbank
Gavėjas Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Sąskaita LT 307300010093741771
Įmokos kodas  - Nėra

Kaina - 50 proc. automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų kainos

Prašymo forma ir prašymo turinys:    


Veiksmų sekos schema