Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

V. Gatvės, keliai, viešo naudojimo teritorijos

Kelio ženklų įrengimas Šiaulių mieste

Paslaugos  apibūdinimas:

Ši paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis, kitais teisės aktais.

Rengiant techninius projektus, kuriuose numatoma įrengti kelio ženklus, projektuotojas pateikia prašymą.
Saugaus eismo komisijai pritarus paruoštai eismo organizavimo schemai, techninis projektas gali būti vykdomas. Statytojas pagal suderintą techninį projektą savo lėšomis įrengia kelio ženklus ir kitas saugaus eismo priemones, vykdo jų priežiūrą arba kelio ženklų priežiūrai sudaro sutartį  su kelio ženklų techninę priežiūrą atliekančia organizacija.

Daugiabučių namų gyventojų bendrijos arba daugiabučius namus administruojančios įmonės, norinčios įsirengti   kelio  ženklus  daugiabučių  namų kiemuose ir jiems priklausančiose teritorijose,  pateikia prašymą.
Gavus Saugaus eismo komisijos pritarimą įsirengti prašomus kelio ženklus, ženklų įrengimo schemą turi derinti su   viešosios policijos eismo priežiūros skyriumi. Ženklus daugiabučių  namų kiemuose (teritorijose) savo lėšomis įsirengia,  prižiūri patys gyventojai ar juos administruojanti įmonė arba   kelio ženklų priežiūrai sudaro sutartį  su kelio ženklų techninę priežiūrą atliekančia organizacija.

Juridiniai asmenys, siekdami užtikrinti juridinio objekto funkcionavimą ir norėdami įsirengti kelio ženklus, pateikia prašymą. 
Gavus Saugaus eismo komisijos pritarimą įsirengti prašomus kelio ženklus, ženklų įrengimo schemą turi derinti su   Viešosios policijos eismo priežiūros skyriumi.  Pareiškėjas savo lėšomis įrengia  kelio ženklus, vykdo jų priežiūrą arba kelio ženklų priežiūrai sudaro sutartį  su kelio ženklų techninę priežiūrą atliekančia organizacija.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekdami užtikrinti saugų automobilių bei pėsčiųjų eismą miesto gatvėse, pateikia prašymą. 
Saugaus eismo komisijai pritarus gautam pasiūlymui, kelio ženklai įrengiami Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus užsakymu. Rangovas, įrengęs kelio ženklus, juos aktu perduoda savivaldybės infrastruktūros skyriui. Jų priežiūrą pagal savivaldybės infrastruktūros skyriaus rašytine forma pateiktą užsakymą vykdo kelio ženklų techninę priežiūrą atliekanti organizacija. Pareiškėjas informuojamas apie komisijos priimtą sprendimą. 

Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia  nustatytos formos arba laisvos formos prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl Kelio ženklų įrengimo. Prašymą turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai. Prašymas gali būti pateikiamas į administracijos priimamąjį, 3 langelio (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai) arba pateikdami el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą. Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti atsakymą. Tokiu atveju, paraiškoje būtina nurodyti el. pašto adresą. 
Prašymą galima siųsti per E. pristatymas, el. paštu , .  Prašymą (skundą)  galite pateikti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Kelių eismo taisyklės.                

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Rengiant techninius projektus, kuriuose numatoma įrengti kelio ženklus, projektuotojas pateikia:
1.prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijai įvertinti techninio projekto eismo organizavimo schemą;
2. eismo organizavimo schemą.
Daugiabučių namų gyventojų bendrijos arba daugiabučius namus administruojančios įmonės, norinčios įsirengti   kelio  ženklus  daugiabučių  namų kiemuose ir jiems priklausančiose teritorijose,  pateikia:
1. prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijai,  nurodydami  kokius ženklus nori įsirengti;     
2. gyventojų  -  sutikimą dėl ženklų įrengimo,  patvirtintą    gyventojų   susirinkime;          
3. ženklų įrengimo schemą.
Juridiniai asmenys, siekdami užtikrinti juridinio objekto funkcionavimą ir norėdami įsirengti kelio ženklus, pateikia:
1. prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijai dėl  pritarimo ženklų įrengimui;    
2. ženklų įrengimo schemą.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekdami užtikrinti saugų automobilių bei pėsčiųjų eismą miesto gatvėse, pateikia:
1.  prašymą- pasiūlymą įrengti kelio ženklus, siekiant užtikrinti saugų eismą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Jūratė Sodienė, tel. 8 41 59 63 27, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.   

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.