Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XV. Socialinės paslaugos

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (parama maisto produktais ir asmens higienos prekėmis) skyrimas
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslas – sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis (toliau – Parama) ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo.
Teisę gauti Paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (192 Eur) per mėnesį.
Išimties tvarka Parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP (192 Eur) dydį, bet neviršija 2,2 VRP  (281,60 Eur) dydžių per mėnesį, kai:

 1. asmuo yra sukakęs pensinį amžių ir gyvena vienas;
 2. asmuo yra neįgalus ir gyvena vienas;
 3. šeimai, auginančiai 3 ir daugiau vaikų;
 4. šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Asmenys, kurie 2 kartus iš eilės neatsiėmė Paramos ir nenurodė objektyvių priežasčių, gali būti neįtraukiami į vėliau sudaromus Paramos gavėjų sąrašus ir dėl Paramos turi kreiptis iš naujo

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628 „Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio  23 d. įsakymas Nr. A-1945 „Dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo   
 1. Prašymas gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą.
 2. Asmens tapatybės dokumentas.
 3. Informacija apie gaunamas pajamas iš darbovietės, jei asmuo yra dirbantis.
Paslaugos  teikėjas    

Įstaigos, kurios priima prašymus:

 1. Socialinių paslaugų skyrius, Tilžės g. 170, Šiauliai, 19 kabinetas, tel. (8 41) 386 481;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Tilžės g. 63B, tel. (8 41) 415 848, Stoties g. 9C, tel. (8 41) 431 964, Pakruojo g. 41, Šiauliai, tel. (8 41) 545 954 (asmenims, esantiems jų klientais ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos);
 3. Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius, Tilžės g. 170 , Šiauliai, tel. (8 41) 386 487, Tilžės g. 22, Šiauliai, tel. (8 41) 552 909 (asmenims, gaunantiems socialinę paramą, nemokamą maitinimą ir atitinkantys sąlygas gauti piniginę socialinę paramą, taip pat globojamiems šeimose vaikams ir asmenims nuo 18 metų, kuriems paskirta globos (rūpybos) išmoka);
 4. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai, K. Korsako g. 61, Šiauliai, tel. (8 41) 503 683 (šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos);
 5. VšĮ „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“, Aušros al. 48, Šiauliai, tel. 8 676 47432 (šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos);
 6. Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Energetikų g. 20, Šiauliai, tel. (8 41) 433 644 (asmenims, esantiems įstaigos klientais).
Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė

Asmens prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų padėtis.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys: 

Prašymas gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą.

Veiksmų sekos schema