Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio rekonstravimą Vilniaus g. 245 b

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio rekonstravimą Vilniaus g. 245 b 

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą: Pavadinimas: Gamybos, pramonės paskirties pastato (boilerinės) pakeičiant paskirtį į paslaugų paskirties pastatą (grožio saloną) Vilniaus g. 245B, Šiaulių m., rekonstravimo projektas.

 1. Statinio statybvietės adresas: Vilniaus g. 245B, Šiaulių m.
 2. Statinio paskirtis: esama-gamybos, pramonės, būsima-paslaugų.
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.
 4. Projektuotojo atstovas galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: Rimvydas Kaušas, el. p.: [email protected], tel.: 860349428.

     Statinio architektas – Aldona Adomaitienė, el. p.

 1. Statytojas: A. R. ir D. J.
 2. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: J. Jablonskio g. 16, Šiauliai; 4 aukštas tel. 860349428,  laikas – nuo 2022-08-11 iki 2022-09-02. Darbo laikas: I-IV: 8.00-17.00; V: 8.00-15.45. Ir Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.siauliuraj.lt
 3. Pasiūlymus projektuotojui galima teikti iki viešo susirinkimo dienos el. p.: arba adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai. 4 aukštas Rimvydo Kaušo projektavimo paslaugos patalpose.
 4. Viešas susirinkimas vyks 2022-09-02 d. 17 val. adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai; 4 aukštas, Rimvydo Kaušo projektavimo paslaugos.

     Susirinkime dalyviai bus priimami tik laikantis visų valstybės nustatytų saugumo reikalavimų, taikomų susirinkimo dienai, dėl COVID-19 situacijos suvaldymo.

     Projektiniai pasiūlymai

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Remigijus Jurėla