Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kviečiame aktyviai dalyvauti Europos Ateities Konferencijoje!

Konferencija dėl Europos ateities yra puiki galimybė visiems Europos Sąjungos piliečiams, įskaitant ir Lietuvos piliečius, aptarti Europoje kylančius iššūkius, aktualiausius klausimus, prioritetus, visų mūsų ateitį. Tai galimybė kiekvienam pareikšti savo nuomonę Kokios Europos Sąjungos norime?

2019 m. vykusiuose Europos Parlamento rinkimuose balsavo daugiau kaip 200 mln. Europos Sąjungos piliečių. Toks didelis rinkėjų aktyvumas rodo, kad piliečiai domisi ir nori aktyviai dalyvauti Europos politikos procesuose, tikisi, kad ES visapusiškai spręs dabartinius ir būsimus savo uždavinius. Gerbiant jų lūkesčius ES institucijos, kartu su valstybėmis narėmis, įsteigė Konferenciją dėl Europos ateities, kurioje piliečiai, visuomenė, ES ir šalių institucijos, kaip lygūs partneriai dalyvautų sprendžiant ES ateities klausimus. ES institucijos – Europos Parlamentas, Taryba, Europos Komisija – įsipareigojo išklausyti ES piliečius ir atsižvelgti į jų pateiktas rekomendacijas. Tikimasi, kad 2022 m. pavasarį/vasarą Konferencijoje bus pateiktos išvados ir gairės dėl Europos ateities.

Diskusijos dėl Europos ateities ypač aktualios dabar, kuomet vis dar vyksta kova su pandemija, planuojamas atsigavimas ir mūsų gyvenimas po jos. Įvairūs kylantys iššūkiai verčia europiečius apmąstyti, kokia bus Europos ateitis. Šių metų gegužės 9 d. visoje ES prasidėjusi Konferencija dėl Europos ateities yra puiki galimybė išgirsti piliečių nuomonę apie ES ateitį, įtraukti juos į sprendimų priėmimo procesą bei kurti bendrą ateitį kartu. Būtent piliečiai yra Konferencijos dėmesio centre – joje vykstančios diskusijos kyla iš piliečių, jos skirtos piliečiams ir yra apie piliečiams rūpimus klausimus. Tarp aktualiausių Konferencijos temų išskiriamas ekonomikos atsigavimas po pandemijos, skaitmeninė transformacija, klimato kaita, demografiniai iššūkiai. Mūsų tikslas - kad žinia apie vykstančią Konferenciją pasiektų kuo daugiau Lietuvos piliečių ir jiems būtų sudaryta galimybė pasidalinti savo idėjomis ir prisidėti prie Europos ateities kūrimo.

Konferencijoje gali dalyvauti tiek organizacijos (nacionalinės, savivaldos, nevyriausybinės), tiek ir atskiri piliečiai. Šioje nuorodoje  https://futureu.europa.eu/?locale=lt galima pasirinkti vieną iš daugelio nurodytų temų (ekonomika, sveikata, socialinis teisingumas, klimato kaita, užsienio politika ir saugumas, demokratija, migracija, švietimas, teisinė valstybė ir kt.) ir išsakyti savo nuomonę. Pateiktos idėjos ir siūlymai bus renkami, analizuojami ir skelbiami platformoje visos Konferencijos metu. Konferencijos tikslas – išsakytas idėjas paversti konkrečiomis rekomendacijomis dėl tolesnių ES veiksmų.

 

Pagrindinis Konferencijos įrankis –  skaitmeninė daugiakalbė platforma, kurioje kiekvienas ES pilietis gali dalyvauti diskusijoje, dalintis savo idėjomis, reitinguoti jam priimtiniausias idėjas, organizuoti diskusijas bet kuria iš 24-ių oficialių ES kalbų. Platformoje paskelbtos idėjos taps pagrindu tolimesnėms diskusijoms apie Europos ateitį. Lietuvos piliečių aktyvus įsitraukimas į šias diskusijas yra labai svarbus - turime užtikrinti tinkamą jų idėjų atspindėjimą bendroje Europos ateities vizijoje.

 

Esame dėkingi už bendradarbiavimą kuriant Lietuvos ir Europos ateitį kartu!

 Užsienio reikalų ministerijos informacija