Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kviečiame dalyvauti rinkos konsultacijoje, kurios pagrindu vėliau bus skelbiamas viešas pirkimas

Rinkos konsultacija dėl želdinių šalinimo dalyje perspektyvinių gatvių teritorijų Šiaulių mieste

Šiaulių miesto savivaldybės administracija vykdo rinkos konsultaciją dėl želdinių šalinimo dalyje perspektyvinių gatvių teritorijų Šiaulių mieste https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-644054 

Planuojama pirkti paslaugas želdinių (medžių ir krūmų) šalinimui dalyje perspektyvinių gatvių teritorijų Šiaulių mieste (teritorijų sąrašas 1 lentelėje, teritorijų schemos - nuorodoje).  1 lentelė. Teritorijų, kuriose numatoma šalinti želdinius, sąrašas 

Tikslas – sudaryti minimalias sąlygas žemės sklypų savininkams patekti į jų sklypus iki bus parengti ir įgyvendinti perspektyvinių gatvių techniniai projektai.

Preliminarios pradinės pirkimo sąlygos. Pageidaujama, kad būtų nukirsti medžiai ir krūmai 10 m pločio juostose (po 5 m į abi puses nuo perspektyvinių gatvių sklypų/teritorijų centrinės ašies) bei pašalinti jų kelmai ir šaknys. Želdiniai šiose teritorijose nėra inventorizuoti, jų kiekiai (vnt., m2, m3) nežinomi. Skirtingose teritorijose numatomų šalinti želdinių kiekiai ir tūriai gali labai skirtis. Medžių ir krūmų kirtimai turėtų būti vykdomi laikotarpiu nuo rugpjūčio 1 d. iki kovo 15 d. Pašalinti želdiniai (kamienai, šakos, kelmai, šaknys, kt.) atitenka paslaugos teikėjui. Pirkimas gali būti skaidomos į dalis pagal atskiras 1 lentelėje nurodytas teritorijas arba skirtingas paslaugas (pvz., tik želdinių kirtimas, tik kelmų ir šaknų šalinimas arba želdinių kirtimas + kelmų ir šaknų šalinimas).

Siekdami  išanalizuoti želdinių šalinimo paslaugų rinkos galimybes 1 lentelėje nurodytose teritorijose, prašome potencialių paslaugų teikėjų užpildyti 2 lentelę „Klausimai rinkos dalyviams“ ir 3 lentelę „Želdinių šalinimo preliminarūs įkainiai ir kainos (nurodoma, jei paslaugos būtų teikiamos 3 skirtingais atvejais)“  https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=574561 ir ne vėliau kaip iki 2021-05-10  9 val. 00 min pateikti per Centrinį viešųjų pirkimų portalą https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ arba atsiųsti el. paštu ir .

2 lentelė „Klausimai rinkos dalyviams“ 

3 lentelė „Želdinių šalinimo preliminarūs įkainiai ir kainos

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus informacija
el. p. aplinka@siauliai.lt