Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Paminėtos 80-osios trėmimų metinės

Šiemet minima Gedulo ir vilties diena – ypatinga, nuo tos baisios Lietuvos gyventojams dienos praėjo jau 8 dešimtmečiai. Šiauliuose pagrindinis šios liūdnos sukakties minėjimas vyko prie geležinkelio rampos, o garsiausi šalies atlikėjai šiauliečiams dovanojo išskirtinį ir šviesų koncertą Šiaulių katedroje.

1941 m. birželio 14-oji ir po jos sekę kiti lietuvių trėmimai į Sibirą, kuriuos vykdė Sovietų Sąjunga, skaudžiai palietė daugelį Lietuvos šeimų. Šviesiausi ir iškiliausiu tautos žmonės, vyrai, vaikai, moterys ir seneliai, buvo išplėšti iš gimtinės ir išvežti į tolimiausius ir atšiauriausius Sibiro kampelius. Iš viso į tremtį buvo išsiųsta daugiau nei 130 tūkst. Lietuvos gyventojų. Žmonės gyveno itin atšiauriomis sąlygomis, sunkiai dirbo. Dėl ligų ir bado didelė dalis jų amžiams atgulė svetimoje žemėje.

80-ųjų trėmimo metinių minėjimas Šiauliuose prasidėjo šv. Mišiomis už gyvus ir mirusius tremtinius Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. 11 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose vyko  renginys, kuriame tremtiniai dalinosi savo atsiminimais.

Svarbiausias iškilmingas Gedulo ir vilties dienos minėjimas tradiciškai visus šiauliečius pakvietė prie Geležinkelio rampos – vietos, iš kurios prieš 80 metų pajudėjo į tremtį žmones vežantys vagonai. Renginio dalyviai gėlių puokštelėmis papuošė prie bėgių esančią tvorą, greta jos, Sibire mirusiems, uždegtos atminimo žvakutės.

Šiaulių kultūros centro chorui „Tremtinys“ sugiedojus Tautišką giesmę, tylos minute pagerbtas tremties ir okupacijos aukų atminimas.

Į susirinkusius kreipėsi Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

„Prieš aštuonis dešimtmečius turbūt irgi buvo tokia vasariška ir graži diena kaip šiandien. Per tą dieną trisdešimt tūkstančių žmonių, tarp jų – vaikų ir senolių, buvo susodinta į vagonus. Kas trečias žmogus iš tremties nebegrįžo, tai mūsų artimieji. Dabar iš mūsų kaimyninės šalies sklinda ypač pavojingi signalai, kur žmogaus teisių nebepaisoma, kur gyventojai grūdami į kalėjimus už viešą žodį. Lietuvoje mes esame laisvi ir galime ginti demokratines vertybes, tą darome ir darykime. Čia susirikome atminti ir viltis, kad tokie dalykai nesikartotų. Tai priklauso ir nuo kiekvieno iš mūsų“, – kalbėjo Šiaulių meras Artūras Visockas.

Pasak Eugenijaus Bartulio, tokius žiaurius tremties išbandymus galėjo įveikti tik didelę gyvenimo atramą – gilų tikėjimą turintys žmonės. Jis pakvietė žmones grįžti prie tikrųjų vertybių, kurios duotų stiprybės gyvenimo kasdienybėje, kurios mums yra be galo brangios.

Renginio metu apie tremties įvykius kalbėjo Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Šiaulių filialo vadovė Valerija Jokubauskienė. Atsiminimais apie savo brolį tremtinį ir politinį kalinį a. a. Vytenį Rimkų – Šiaulių miesto šviesuolį ir garbės pilietį, dalijosi jo sesuo tremtinė Elžbieta Rimkutė-Bagdonienė. Muzikinius kūrinius susirinkusiems dovanojo ne tik Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“ (meno vad. Romaldas Pečeliūnas), bet ir Šiaulių universitetinės gimnazijos folkloro ansamblis „Čiūto“ (vad. Rasa Stoškuvienė).

Po renginio, minėjimo dalyviai buvo pakviesti į Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, kurioje vyko Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ organizuojamas koncertas „Vardan Lietuvos“. Renginyje koncertinę programą atliko Šiaulių kamerinis orkestras (meno vad. ir dirig. Vilhelmas Čepinskis), Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vad. ir vyr. dirig. Linas Balandis). Taip pat solistai: Vilhelmas Čepinskis (smuikas), Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas), Ona Kolobovaitė (sopranas), Liudas Mikalauskas (bosas), Juozas Janužas (tenoras). Koncertui dirigavo Modestas Pitrėnas.

 Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Vitalio Lebedžio nuotraukos