Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių mieste toliau gerinama investicinė aplinka

Šiaulių mieste pradedami nauji darbai, kurie tiesiogiai prisidės prie Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (LEZ) investicinio patrauklumo didinimo. Siekiant pritraukti naujus investuotojus bus įrengiama trūkstama inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimo komunikacijos.

Šiaulių LEZ prieigose (Aviacijos g. 9 ir 11) prie būsimos geležinkelio vėžės bus įrengtos krovos ir konteinerių saugojimo aikštelės, numatoma, kad šių aikštelių plotas sudarys apie 25 tūkst. kv. m. Jas bus patogu pasiekti nauju privažiavimu nuo Aviacijos g. taip pat – geležinkeliu.

Taip bus sudaromos sąlygos potencialiems investuotojams žaliavų ir produkcijos logistikai naudoti ne tik kelių ir oro, tačiau taip pat ir geležinkelių transportą.

 

Planuojama, kad projektas padės spręsti kokybiškų, gerai apmokamų darbo vietų trūkumo Šiaulių miesto gyventojams problemas, kadangi vienas iš projektu siekiamų rezultatų – pritraukti bent 3 naujus investuotojus, kurie sukurs per 120 naujų darbo vietų.

 Įgyvendinant projektą, pėstiesiems bei dviratininkams Šiaulių LEZ teritorijoje jau nutiestas apie 900 m ilgio, 3 m pločio pėsčiųjų ir dviračių takas Aviacijos g.

 

Projekto veiklos vykdomos įgyvendinant priemonę  07.1.1-CPVA-V-906 „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Projekto veiklos finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekte numatytus darbus Šiaulių LEZ teritorijoje numatoma baigti 2023 m.

 

 

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis