Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Tarptautinė konferencija apie klasės vadovo veiklos įtaką harmoningos asmenybės formavime

2022 m. sausio 20 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje organizuota tęstinė XV visuminio ugdymo tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „KLASĖS VADOVO VEIKLOS ĮTAKA HARMONINGOS ASMENYBĖS FORMAVIME“, skirta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30-ties metų jubiliejui bei Gegužių mokyklos 50-ties metų jubiliejui paminėti. Daugiau nei 170 dalyvių iš Lietuvos (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, Mažeikių, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Palangos, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Vilniaus, Plungės, Šiaulių miestų ir rajonų) bei Latvijos susitiko virtualiame renginyje pasidalinti ir pasisemti klasės vadovo patirties.

Pirmoji konferencijos dalis - Gegužių progimnazijos mokytojų vestos atviros klasių vadovų pamokos 1-8 klasėse: ,,Vertybių stiprinimas vykdant tarptautinius projektus“ (1c kl., E Montvilienė, klasės auklėtoja), „Žingsnis į sprendimo priėmimą“ (2d kl., R. Jackienė, klasės auklėtoja), „Jausmų ir emocijų labirintais“ (3c kl., A. Marcinkienė, klasės auklėtoja, J. Laidauskienė, socialinė pedagogė), „Vertybes pažįstame per judesį ir žaidimą“ (4c kl., K. Vaidilienė, klasės auklėtoja), „Valstybingumo ženklai Šiauliuose“ (5a kl., V. Žegunienė, klasės auklėtoja, K. Karošaitė, istorijos mokytoja), „Ką byloja Mikės Pūkuotuko ir Mažojo princo išmintis?“ (5b kl., I. Kačinskienė, klasės auklėtoja), „Penkios meilės kalbos“ (6c kl., J. Šlitė-Brazė, klasės auklėtoja; I. Strelkauskienė, socialinė pedagogė), ,,Ateities architektai“ (7c kl., J. Januškevičienė, klasės auklėtoja; L. Perminienė, dailės mokytoja), „Asmeninių savybių santykis su profesija“ (7e kl., R. Balčiūnienė, klasės auklėtoja), „Pažinti save ir kitą“ (8d kl., I. Turovaitė, klasės auklėtoja). Per pamokas kartu su mokiniais pasitelkiant įvairius metodus mokytasi (ne)paprastų dalykų: akių kalbos supratimo, savęs suvokimo, gražių santykių su šalia esančiais žmonėmis, jausmų, emocijų pažinimo ir priėmimo, ateities planavimo.

Antroje konferencijos dalyje dėmesys buvo skirtas pranešimams, diskusijai „Ką gali klasės vadovas?“,  akcentuota, kad svarbiausias dalykas - suvokimas, jog ugdymas susideda iš mokymo ir auklėjimo. Perteikiant žinias pirmenybė teikiama dalyko mokytojui, kalbant apie vertybių ugdymą - klasės vadovui. Kai mokymas ir auklėjimas koreliuoja, galima sakyti, kad mokykloje einama humanistinės pedagogikos kryptimi.

Po pranešimų ir diskusijos darbas tęsėsi idėjų laboratorijose. Klasės vadovai, mokytojai dalinosi sėkmingais praktiniais atradimais, išklausyti 12 pranešimų: „Rugsėjo 1-oji diena – nepaprasto nuotykio pradžia“ (A. Tupikė, 2b klasės auklėtoja), „Mokymosi tarnaujant ugdymo metodo patirtis ir galimybės“ (L. Jankauskienė, Šiaulių r. Kužių mokykla, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 9 kl. auklėtoja), ,,Kūrybingumas – svarbi savybė“ (R. Kalinienė, 2c klasės auklėtoja, Aistė Vedeckienė,  specialioji pedagogė), „Vaikystės dienoraštis“ (V. Miltinienė, 4d klasės auklėtoja, L. Norvilienė, 3d klasės auklėtoja), „Gastro floristinis vaikų ir mamų projektas „Pavasaris lėkštėje“ (R. Antanavičienė, socialinė pedagogė; Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija),  „Žaidimas – gyvenimo dalis“ (I. Vinickienė, 2a klasės auklėtoja),  „Laiško rašymo metodas klasės auklėtojo veikloje“ (I. Kačinskienė, 5b klasės auklėtoja), „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos pamokose“ (V. Zavaliauskienė, Šiaulių „Santarvės“ gimnazija, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja), „Įrankiai, padedantys kurti pozityvų emocinį klasės lauką / klasės bendruomenės ryšį“ (D. Varpučinskienė, 5d klasės auklėtoja), „Mažojo princo“ vertybės – iš pamokų į klasės bendruomenę...“ (I. Zazienė, 7b klasės auklėtoja, R. Mazaliauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja), „Klasės mikroklimato formavimas komiksuose“ (G. Tytmonienė, istorijos mokytoja, Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija), „Be daug ko gali apseiti žmogus, tik ne be žmogaus“ (Karl Ludwig Borne) (E. Ramoškienė, 6b klasės auklėtoja, K. Jonaitienė, Šiaulių jaunimo užimtumo skyriaus specialistė, mokinio mama).

Baigiamojoje konferencijos dalyje Metodinės tarybos pirmininkė A. Tupikė apibendrino stebėtų pamokų refleksijas, Progimnazijos Tarybos pirmininkė I. Rafael pasidžiaugė tvirta mokyklos bendruomene, tėvų iniciatyva, nes mokykla tik kartu su šeima gali perduoti iš kartos į kartą susiformavusias vertybes. Įžvalgomis apie girdėtus pranešimus, kilusiomis mintimis pasidalino M. Korinevskaja, LHPA valdybos pirmininkė, mokyklos „Svetliačiok“ direktorė, HP riterė. Konferencijos moderatorės R. Zalogienė, L. Lušienė, pavaduotojos ugdymui, apibendrino idėjų laboratorijoje pristatytus pranešimus, R. Janulienė, muzikos mokytoja, pavaduotoja ugdymui, pristatė edukaciją ir du įkvepiančius epizodus iš Pasaulinės lyderystės konferencijos.

Tvirtai tikime, kad šioje konferencijoje išgirstos idėjos kiekviename iš mūsų augins lyderį.

Reda Zalogienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Renalda Savickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas