Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Teritorijos tarp Girulių ir Pramonės gatvių, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimas

Informuojame, apie rengiamą detaliojo plano „Žemės sklypo Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Girulių g. 22D, kadastro Nr. 2901/0023:1052, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A-2060 „Dėl teritorijos tarp Girulių ir Pramonės gatvių, Šiauliuose, detaliojo plano koregavimo patvirtinimo“, keitimą nepagrindinio reglamento – automobilių stovėjimo vietų nustatymas.
Planavimo tikslai: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų  planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 2014-01-02, Nr.D1-8 (suvestinė redakcija 2021-07-01), p.318.3, nustatyti Girulių g. 22D, Šiaulių m., automobilių stovėjimo vietas sklype.
Planavimo  uždaviniai: 
Atsižvelgiant į planavimo tikslus nustatyti automobilių stovėjimo vietas sklype;

Planavimo organizatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel.(8 41) 596200, el. paštas:

Planavimo iniciatoriai: L.J., E.J.

Plano rengėjas: UAB ”Geodezijos linija”, Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. 861842092, el.paštas ()

Sprendinių viešinimas numatomas  nuo 2022 m. liepos 4 d., ne mažiau 10 darbo dienų Šiaulių miesto savivaldybės patalpose Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, skelbimų lentoje, laikraštyje „Šiaulių kraštas“ ir plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 82A, Šiauliuose.

Dokumentas rengiamas supaprastinta koreguojamų detaliųjų planų viešinimo procedūrų tvarka.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Vita Čėsnaitė