Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pasveikinti Šiaulių metų abiturientai!

Rugpjūčio mėnesį Šiaulių abiturientai pasitiko išleistuvių šventėmis – paaiškėjus egzaminų rezultatams, daugiau nei 1100 Saulės miesto abiturientų buvo įteikti brandos atestatai. Nepaisant daug diskusijų sukėlusios ir rimtu išbandymu tapusios egzaminų sesijos, 46 Saulės miesto abiturientai gavo 57 aukščiausius įvertinimus! Šiaulių metų abiturientus asmeniškai pasveikino ir šventinių pietų pakvietė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė.

Visus egzaminus išlaikiusiems ir aukščiausius įvertinimus gavusiems abiturientams Šiaulių miesto savivaldybės administracija taip pat paskyrė Šiaulių miesto savivaldybės premijas „Šiaulių metų abiturientas“, kurių tikslas – pagerbti abiturientus už Šiaulių miesto vardo garsinimą ir gautus aukščiausius įvertinimus.  Premijos dydis – 100 eurų už kiekvieną gautą aukščiausią įvertinimą. Abiturientui, gavusiam penkis ar daugiau aukščiausių įvertinimų, papildomai būtų skiriama 500 eurų suma. 

Šiais metais 46 mokiniai gavo 57 aukščiausius įvertinimus.

38 Šiaulių miesto abiturientai gavo 46 „šimtukus“ (31 abiturientas gavo po 1; 6 abiturientai – po 2; 1 abiturientas – 3 „šimtukus“):

lietuvių kalbos ir literatūros – 17,

matematikos – 6,

istorijos – 2,

fizikos – 2,

chemijos – 1,

biologijos – 1,

užsienio (anglų) kalbos – 15,

užsienio (rusų) kalbos – 2.

Pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo (TBD) programą 6 abiturientai gavo 9 aukščiausius įvertinimus (3 abiturientai gavo po 1; 3 abiturientai – po 2 aukščiausius įvertinimus). 2 abiturientų brandos darbai (biologijos ir chemijos) įvertinti po 10 balų.

Sveikiname:

Mindaugą Bukį, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinį, gavusį 3 aukščiausius įvertinimus.

8 abiturientus, gavusius po 2 aukščiausius įvertinimus:

Aistę Bubelytę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Karmelą Elsonaitę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Matą Kenstavičių, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinį,

Karoliną Mateikaitę, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinę,

Nedą Miltinytę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Povilą Pliuskų, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinį,

Guodą Šukytę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Benitą Ulytę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Julių Urboną, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinį.

36 abiturientus, gavusius po 1 aukščiausią įvertimą:

Adelę Balytę, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinę,

Augustiną Baroną, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinį,

Aistę Bartašiūnaitę, Šiaulių Lieporių gimnazijos mokinę,

Nomedą Bijeikytę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Luką Bomgardą, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinį,

Lidiją Božę, Šiaulių suaugusiųjų mokyklos mokinę,

Brigitą Bruškytę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Gabiją Dešriūtę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Augustę Gočelkytę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Rusnę Gutauskaitę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Ugnę Ivoškutę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Gytį Januševičių, Šiaulių Lieporių gimnazijos mokinį,

Viktoriją Januševičiūtę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Šarūną Jemeljanovą, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinį,

Kamilę Jurgilaitę, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos mokinę,

Deimantę Karaliūtę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Orestą Kasiulyną, Šiaulių Lieporių gimnazijos mokinį,

Urtę Kiriliauskaitę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Kamilę Kodirkulovaitę, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinę,

Gustę Kulikauskaitę, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinę,

Adriją  Liaugminaitę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Moniką Norvilaitę, Šiaulių Lieporių gimnazijos mokinę,

Austėją Penkauskaitę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Emiliją Plungytę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Beną Ponetauską, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinį,

Gabiją Rupšytę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Kiprą Šidlauską, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinį,

Ronetą Amandą Tinterytę, Šiaulių Lieporių gimnazijos mokinę,

Justę Urbaitę, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinę,

Gustę Vaičekauskaitę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Nojų Vaičiurgį, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinį,

Ignę Vaitkevičiūtę, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinę,

Aldą Vertelį, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinį,

Viliją Vitkauskaitę, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinę,

Kristupą Zubę, Šiaulių Lieporių gimnazijos mokinį,

Matą Žilinską, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokinį.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija