Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Savanorystė – išnaudojimas ar būdas augti?

LiJOT – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – didžiausia nevyriausybinė, ne pelno siekianti, skėtinė organizacija, jungianti Lietuvos nacionalines bei regionines jaunimo organizacijas, įsikūrusi 1992 metų rugsėjo 19 dieną. Šiuo metu LiJOT po vienu skėčiu talpina 70 nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, o tai yra tūkstančiai jaunų Lietuvos žmonių. LiJOT 2022 m. sausio 27 d. kviečia visus, besidominčius savanoriška veikla, jungtis į konferenciją, skirtą savanorystės aktualumui mūsų visuomenėje aptarti.
„Savanoriaudamas pas mus gausi marškinėlius!“ – sakė jie.
„Būk mūsų savanoriu ir gausi nemokamus pietus!“– sakė jie.
„Už savanorystę atsilyginsime skanumynais!“ – jie ir dar daug kitų sakė tokius ir panašius žodžius.
Ar savanorystė iš tiesų yra tik marškinėliai, pietūs, galimybė atsivesti draugą?
Į šį klausimą jie neatsakė ir neatsakys, bet tai padarysime mes! Aš, tu, tavo draugas ir kiekvienas jaunas žmogus aplinkui – visi mes turime žinoti, kodėl savanoriška veikla yra svarbi, kokiais būdais savanoriai kuria pridėtinę vertę visuomenėje ir kas, galiausiai, yra ta tikroji savanorystė.
Kviečiame prisijungti kiekvieną, nepriklausomai nuo to, kokia jūsų savanorystės patirtis ar kiek esate su ja susipažinę. Prisijunkime tam, kad pasibaigus konferencijai žinotume, kas toji savanorystė – elementari užduotis nešioti kopėčias iš kampo į kampą ar galimybė tomis pat kopėčiomis pasinaudoti kopiant į aukštumas.
Apie tai ir dar daugiau jau sausio 27 d. Konferencijos programa bus paskelbta greitai.
Dalyvavimui būtina registracija, kurią rasite čia: http://bit.ly/RegistracijaSavanoryste
Konferencija finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis.
Informacija parengta pagal LiJot FB informaciją