Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Savivaldybė iš kiekvieno teikėjo reikalauja kokybės ir atsakomybės

Žiniasklaidos priemonėms skelbiant, kad Savivaldybė, neva delsia atsiskaityti su Prisikėlimo aikštėje senuosius medžius prižiūrinčia bendrove UAB „Arbotrita ir Ko“, teikiame viešą situacijos paaiškinimą.

Savivaldybė gali ir privalo mokėti tik už tas paslaugas, kurios atliktos tinkamai. Šiuo atveju kilo abejonės dėl mulčo po 2 ąžuolais kokybės (vizualiai buvo supelijęs, matėsi priemaišų, kurių neturėtų būti), todėl buvo atliktas mulčo tyrimas po visais medžiais. Tyrimas parodė, kad po 2 ąžuolais papilto mulčo sudėtis ir kitos savybės (pvz., pH, mikroorganizmų sudėtis ir kiekiai) buvo prastesni ir gerokai skyrėsi nuo mulčo po kitais 2 ąžuolais ir 2 klevais. Dėl šios priežasties buvo sustabdytas mokėjimas. Savivaldybė neturi teisės mokėti už paslaugas, jei kyla abejonės dėl paslaugų atlikimo kokybės, iki bus išsiaiškinta kitaip.  

Gavę mulčo tyrimo atsakymus, kreipėmės į paslaugą atlikusią įmonę, tačiau įmonė nesiekė išspręsti situacijos šalių susitarimu ir nurodė bendrauti per advokatą. Su advokatu buvo pasiektas dalinis problemos sprendimas, t.y. iš paslaugų išskaičiuota ta dalis dėl kurių pretenzijų neturėjome ir dalis, kurios negalime priimti. Neginčijamos paslaugos apimties dalimi, su įmone buvo atsiskaityta 2021 metais.

Mulčo tyrimai buvo atlikti Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agrobiologijos 2 laboratorijoje, kurios specialistai turi tam reikalingą kvalifikaciją ir išsilavinimą.

Mūsų pagrindinis tikslas – kad suteiktos paslaugos tikrai pagerintų aikštės medžių augimo sąlygas. Jeigu yra įtarimų, kad po 2 ąžuolais papiltas mulčas turi medžių puvinį sukeliančių grybų užkratą arba jo pH yra gerokai mažesnis, nei įprastai ąžuolų augavietėms ir gali neigiamai paveikti medžius, to tikrai negalime leisti ir stengiamės būtent tai išsiaiškinti. Įmonė negalėjo pateikti jokių mulčo gamybos, saugumo, kokybės įrodymų. Siekiant išsklaidyti abejones, buvo nuspręsta sulaukti pavasario, pamatyti, kaip medžiai bus sureagavę į atliktas priemones, vietoje dar kartą apžiūrėti mulčą. Taip pat, įmonė išsakė norą atlikti dar vieną ekspertizę. Pritarėme tokiam įmonės žingsniui, nes tiek gamintojas yra atsakingas už savo gaminio saugumą, tiek mums svarbu, kad siekiant pagerinti medžių augimo sąlygas, jiems nebūtų pakenkta.

Išsklaidžius visas kilusias abejones, su įmone bus pilnai atsiskaityta.

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija