Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Šiaulių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ įgyvendintas savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Augu sveikas“

Šaulių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ir įpročių formavimui, judesių, taisyklingos kūno laikysenos lavinimui, aktyvumui. Ankstyvą pavasarį suburta aktyvių mokytojų komanda parengė Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Augu sveikas“, kuriam buvo skirtas finansavimas.

Projekto metu buvo siekiama integruoti fizinio aktyvumo pratimus įvairiose kasdieninėse ugdomosiose veiklose, edukacinėse išvykose, renginiuose ir šventėse. Tikslui pasiekti įstaiga iš projekto lėšų įsigijo gimnastikos kamuolių, spalvingų guminių kamuolių, futbolo vartus, futbolo kamuolius bei badmintono žaidimo komplektus.

Įgyvendinant projektą keturmečių ir penkiamečių grupių bendruomenėms buvo organizuotas renginys „Žygio diena“. Sportiškai, linksmai nusiteikę žygio dalyviai, iškilmingai iškėlę įstaigos vėliavą, smagiai dainuodami, keliavo į laisvalaikio ir pramogų parką „Beržynėlis“, kur jų laukė 6 skirtingų užduočių stotelės. Vadovaudamiesi Žygio žemėlapiais vaikai, tėveliai, mokytojai bei padėjėjai linksmai šoko, sportavo, žaidė, šokinėjo, bėgiojo bei puošė parko takelius spalvingais piešiniais.

Lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenė nuolat ieško vertingų bendradarbiavimo modelių, tad į projekto įgyvendinimą įtraukė ne tik visą įstaigos bendruomenę, ugdytinių šeimas, bet ir socialinius partnerius. Penkiamečiai dalyvavo edukacinėse išvykose į sporto klubą „Energy gym“, treneriai pravedė ekskursiją po sporto klubą, vaikus sužavėjo klubo erdvė, treniruoklių gausa, užsiėmimų salės. Su dideliu susidomėjimu vaikai apžiūrinėjo sporto įrangą bei stebėjo vykstančias treniruotes. Sporto klubas „Energy gym“ nudžiugino vaikus ne tik įdomia edukacija ir užsiėmimais, bet ir šauniomis dovanomis.

Vaikai lankėsi Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, kur multisensorinės relaksacijos kambaryje susipažindino su multisensorinės relaksacijos įrenginiais, išmoko įvairių nusiraminimo būdų, išmėgino įvairias netradicines, įdomias veiklas bei terapijas.

Visa įstaigos bendruomenė džiaugiasi projekto nauda. Įgyvendinus projektą „Augu sveikas“ buvo sudarytos palankios sąlygos sveikatos saugojimo gebėjimo, žinių ir įgūdžių tobulinimui ir įtvirtinimui. Buvo užtikrintas vaikų poreikis ir galimybės aktyviai judėti savarankiškos bei organizuotos veiklos metu lauke bei salėje. Šios įdomios, smagios, naudingos ir vaikams labai patrauklios veiklos bus tęsiamos ir toliau, pasibaigus projektui. Toks  nuolatinis, sistemingas ir stabilus įstaigos darbas, aktyviai įtraukiantis visus bendruomenės narius bei socialinius partnerius, leidžia siekti bendrų tikslų – saugoti, palaikyti ir stiprinti vaikų sveikatą, gilinti šios srities žinias bei įgūdžius, sukurti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, lavinti judesius ir formuoti taisyklingą kūno laikyseną.

Straipsnį parengė Šiaulių lopšelio-darželio "Eglutė" judesio korekcijos specialistė Lina Račė

Nuotraukų autorė Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Agnė Karčmarinienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė