Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių miesto vadovų vizitas „Baltik vaire“

Šiaulių savivaldybės vadovai apsilankė gamybos apimtis išauginusioje miesto dviračių gamykloje. Susitikime su naujuoju „Baltik vairo“ direktoriumi aptarta miesto ekonominė ir investicinė aplinka, darbo jėgos paklausa, augantis dviračių poreikis, verslo parama bendruomenės iniciatyvoms.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis susitiko su neseniai bendrovei „Baltik vairas“ vadovauti pradėjusiu Nerijumi Gužausku.

Pirmiausia aptarta „Baltik vairas“ situacija. Bendrovės vadovas informavo, kad pastaraisiais metais fiksuojamas įspūdingas apyvartos augimas. 2021 m. baigti su 134,6 mln. eurų pajamomis. Tuo tarpu ankstesnio 16 mėnesių finansinio laikotarpio rezultatas – 99 mln. Eur. Beveik visa „Baltik vairo“ produkcija yra eksportuojama.

Įmonės planus pastaruoju metu kiek koreguoja drastiškos COVID-19 valdymo priemonės Kinijoje.

Miesto vadovai papasakojo, kaip valdomi viešieji infrastuktūros atnaujinimo ir įrengimo projektai, kurių metu keičiasi miesto viešosios erdvės, kuriama patraukli investicinė aplinka. Daugiausiai dėmesio skirta naujos geležinkelio vėžės tiesimui į Šiaulių LEZ. Artūras Visockas informavo, kad nutiesta pirmoji geležinkelio dalis, dabar planuojamas tolimesnės atšakos tiesimas, krovos aikštelių įrengimas. Tuo tarpu „Baltik vairas“ atsiveža įspūdingus kiekius žaliavų dviračių gamybai – kelis tūkstančius konteinerių per metus. Įmonė išgabena absoliučiai didžiąją dalį savo produkcijos, kasdieną pakraunami vidutiniškai 8 vilkikai. Todėl bendrovės vadovą sudomino galimybė komponentus atsigabenti geležinkeliu ir išsikrauti juos Šiaulių LEZ teritorijoje.   

Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis su  Nerijumi Gužausku taip pat aptarė galimybę pagaminti 10 universalių miesto dviračių, kuriais galėtų naudotis į Šiaulių turizmo informacijos centrą užsukę miesto svečiai.

„Baltik vairas“ vadovas Savivaldybės atstovams pristatė bendrovės paramą bendruomeninėms iniciatyvoms, kartu kalbėta apie darbo jėgos pritraukimo poreikį.

Iš viso „Baltik vairas“ 2021 metais pagamino 337 400 vnt. dviračių, iš jų  115 000 – elektrinių. „Baltik vairas“ atidarė naują elektrinių krovininių dviračių (angl. cargo) gamybos cechą. Šie dviračiai gali būti skirti kroviniams pervežti, picoms, paštui ir kitokioms prekėms išvežioti.

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis