Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaurės šalių literatūros savaitė Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje

Šiaurės šalių literatūros savaitė tai – šviesos ir žodžio šventė, kurios  pagrindinė idėja – garsinis Šiaurės Europos šalyse tų pačių kūrinių skaitymas žvakių šviesoje. Šių metų tema – Gamta Šiaurėje. Tema yra šios savaitės ašis, ta tema parenkamos knygų ištraukos skaitymams, ta tema kuriamas plakatas bei ta tema organizuojami įvairūs renginiai.

Garsinių skaitymų rytmetį 3 klasės mokiniai su mokytoja Rasa Navickiene sugužėjo į skaityklą, čia bibliotekininkė visus supažindino su Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja bei tema.  Skaitymo balsu nuotykis prasideda dar prieš atverčiant knygą. Užtraukus užuolaidas, sumažinus apšvietimą ir uždegus žvakes sukuriama įtraukianti atmosfera skaitymo balsu valandėlei. Pasirinkta paveikslėlių knyga „Jei sutiktum lokį“, ji yra bendras suomių – švedų kūrybinio kolektyvo Malin Kivelä, Linda Bondestam ir Martin Glaz Serup kūrinys. Skaitymų metu trečiokai bandė išskirti kur tekste pateikiami tikri faktai, o kur – autorių išmonė. Buvo ugdomos mokinių klausymo, skaitmeninio raštingumo kompetencijos. Po skaitymų vyko diskusija apie žmogaus ir gamtos (gyvūno) ryšį, mokiniai rašė savo mintis, ką pasakytų, paklaustų ar palinkėtų, jei sutiktų lokį.

Lietuvių kalbos mokytoja Edita Čerapienė ir 7 klasių mokiniai susipažino su Šiaurės šalių literatūros projekto idėja bei tema. Literatūros pamokų metu jie skaitė Selmos Lagerliof kūrinio ištraukas „Portugalijos karalius“, analizavo veikėjų paveikslus, jų santykius, piešiamą gamtovaizdį ištraukoje.

Šią savaitę 5-6 klasių mokiniai buvo pakviesti į popietę „Gamta šiaurės šalyse“, kur 8 klasės merginos, jas parengė geografijos mokytoja Jūratė Paulauskienė, pristatė Šiaurės Europos šalių gražiausius gamtos vaizdus, lankytinas vietas, supažindino mažesniuosius su šalių vėliavomis, pasidalino savo asmeniniais įspūdžiais ir potyriais, lankantis šiose šalyse. Bibliotekos vedėja supažindino mokinius su Šiaurės šalių literatūros savaitės idėja bei tema, su Skaitymams rekomenduojamais kūriniais, aptarė šių metų plakatą. Vėliau mokiniai dalyvavo apklausoje, kur už teisingus atsakymus buvo apdovanoti saldžiais prizais. Šios popietės metu mokiniai praplėtė savo geografines, skaitmeninio raštingumo žinias.

Visą savaitę mokyklos skaitykloje veikė šiaurės šalių autorių knygų paroda „Šiaurietiškas Kampelis“.

Niekas kitas taip nesustiprina žmonių bendrystės, kaip skaitymas, šilti pokalbiai ir diskusijos apie perskaitytas knygas.

Bibliotekos vedėja   Ala Norvilienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas