Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skaitmeninis raštingumas – mokymuisi, darbui ir aktyviam dalyvavimui visuomenėje

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras šalies pedagogams organizavo ilgalaikės programos  „STEAM įgūdžių ugdymas/is: gamtamokslinis raštingumas, sumanioji inžinerija ir informatinis mąstymas“ seminarą ,,Informatinis mąstymas ir programavimo pagrindai" Šiaulių ,,Romuvos“ progimnazijos bendruomenei.

Šiame seminare buvo pristatyti įvairūs pamokų scenarijai: inovatyvių metodų panaudojimas, kodavimo ir programavimo galimybės organizuojant STEAM veiklas bei skaitymo raštingumo auginimo įrankiai.

Seminaro tikslas - supažindinti pedagogus su informatinio mąstymo samprata bei programavimo pasirinkimo galimybėmis integruotose STEAM pamokose taikant IT aplikacijas.

Seminaro metu lektorės Laura Palivonienė ir Rolanda Miškūnienė aptarė ir paragino pedagogus išbandyti skaitmeninius įrankius, kurie gali būti panaudojami organizuojant  integruotas ir įtraukias STEAM veiklas, skatinančias bendravimą, skaitymą, rašymą, inžinerinį mąstymą. Dalyviai buvo supažindinti su tarptautinės ERASMUS+ programos KA101 projekto „Inovatyvių mokymo metodų tobulinimas Steam  ir skaitymo raštingumo kompetencijų ugdymui/Innovative teaching methods for  developing Steam and reading literacy competencies“ Italijoje vykusių kursų  ,,CODING@SCHOOL. Computational thinking development” gerąja patirtimi integruojant IRT ir IKT.  Pasidalinta lektorės iš JAV Yavette Shupe mokymuose gauta patirtimi apie informatinio mąstymo ugdymą, inovacijas švietime, supažindino su XXI a. mokymosi įgūdžių kaita, kodavimo svarba įvairaus amžiaus mokiniams, pedagoginiais kodavimo įrankiais ir kylančiais mokomųjų aplikacijų kūrimo iššūkiais.

Lektorės Laura Palivonienė ir Rolanda Miškūnienė pristatė kolegoms kodavimo bei šifravimo programas: PixelArt, pixilart.com, Code.org ir Scratch bei ScrachJR ir mąstymo žemėlapių programas Mimind.com, mindmaps.app bei pasakojimų kūrymo programą –Toontastic.

Seminaras vyko kontaktiniu būdu, todėl pedagogai turėjo puikią galimybę patobulinti jau turimas ir įgyti naujas skaitmeninio raštingumo kompetencijas, susipažinti su kodavimo pradmenimis bei šifravimo galimybėmis, inžineriniu projektavimu, minčių žemėlapių, pasakojimų kūrimu. Smagu, kad seminaro pabaigoje, daugelis pedagogų jau žinojo kur panaudos ir įtvirtins įgytus įgūdžius bei kaip juos integruos savo organizuojamose veiklose.

 

Pradinio ugdymo pedagogė Laura Palivonienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas