Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Žemės sklypų Šiaulių mieste savininkų ir nuomininkų dėmesiui!

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-251 patvirtintu Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A-1308 patvirtintas Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašas ir įsakymu Nr. A-1309 Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų žemės sklypų sąrašas. Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų sąrašą sudaro 58 adresai, o į Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų žemės sklypų sąrašą pateko 1 adresas Šiauliuose.

Aprašo 9.2.2 papunktyje nurodyta, kad „kai Apraše nurodytais atvejais žemės sklypo savininko, nuomininko ar naudotojo nėra galimybės informuoti registruotu laišku (nėra deklaruota gyvenamoji ar buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę nenurodant tikslaus adreso ir pan.), jam siųstina informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir nuo tokios informacijos paskelbimo dienos laikoma, kad žemės sklypo savininkui, nuomininkui ar naudotojui tinkamai įteikta Apraše nurodyta informacija“. (Su Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti: http://www.siauliai.lt/aktai/.).

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. žemės sklypų savininkai, nuomininkai ar naudotojai gali teikti motyvuotus prašymus su įrodymais (nuotraukos) išbraukti žemės sklypą iš atitinkamo sąrašo. Nesutvarkius sklypo iki 2022 m. rugpjūčio 10 d. arba pateikus prašymą po rugpjūčio 10 d., sklypas nebus išbraukiamas iš atitinkamo galutinio ir nekeičiamo Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ar Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų žemės sklypų sąrašo. Žemės sklypų valdytojams už nenaudojamus privačios nuosavybės teise valdomus žemės sklypus bus taikomas Savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-268  padidintas 4 procentų žemės mokesčio tarifas (nuo žemės mokestinės vertės), o už nenaudojamus iš valstybės nuomojamus žemės sklypus – Savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-222  nustatytas 4 procentų žemės vertės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifas.

Informacija teikiama Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriuje tel.: (8 41) 596 309, (8 41) 596 326, (8 41) 383 442, (8 41) 383 432, (8 41) 596 323, Medelyno seniūnijoje tel.: (8 41) 425 297, Rėkyvos seniūnijoje tel.: (8 41) 392 260.

Dėkojame asmenims, pateikusiems informaciją apie netvarkomus, neprižiūrimus sklypus. Kviečiame susipažinti su sąrašais:

2022 M. NENAUDOJAMŲ PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

 

2022 M. NENAUDOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS NUOMOJAMŲ  ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠAS

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius