Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

2 lentelė. Galimos vietos naujiems didelio gabarito reklaminiams įrenginiams atsirasti

Pastabos:

  Raudonai pažymėtos reklamos įrenginių probleminės vietos. Skaitykite pastabas pagal indeksus 1, 2, 7.
  Geltonai pažymėtos vietos, kurių leidimai reklaminiams įrenginiams dar nėra pasibaigę ir prašymai nepriimami.
 

Rinkliavos skaičiuoklė. Tai yra instrumentas, skirtas padėti atlikti paskaičiavimus reklaminės veiklos subjektui. Suskaičiuoti duomenys turi būti pateikiami prie paraiškos ar prašymo, kaip rekomendacija Finansų skyriui. Savivaldybė pasilieka teisę, rengiant sąskaitas-faktūras skaičiuoklės duomenis patikrinti, o nustačius neatitikimus su Nuostatų tvarka ar klaidas, keisti vietinės rinkliavos skaičiavimus, vadovaujantis galiojančių Nuostatų 1 priedo punktais.

Gautas pranešimas apie atsisakymą
Pavėluotas prašymas
Informuojame, kad dėl šių laisvų reklamos vietų yra galimi teisminiai ginčai tarp savivaldybės ir reklaminės veiklos subjekto, kuris buvo sudaręs vietos naudojimo sutartis, tačiau per nustatytą laiką nepateikė paraiškos su projektu ir neįrengė įrenginių, todėl minėtos sutartys buvo nutrauktos vienašališkai. Reklaminės veiklos subjektams rekomenduojama įvertinti šią riziką prieš teikiant paraiškas, nes Savivaldybė neprisiims atsakomybės už galimus trečiųjų šalių veiksmus inicijuojant teisminius procesus ir jų sukeltas pasekmes

1 - Demontuotini (pašalintini) IVR įrenginiai;
2 -  IVR įrenginiai iš kurių rekomenduojama bent vienam neišduoti naujo leidimo įrengti išorinę reklamą;
3 -  Degalinių informacinės lentos/stendai;
4 -  Išsikėlus prekybos centrui „Senukai“ nebeliko ir IVR įrenginio;
5 -  IVR įrenginiai, kurie patenka į 110 ir 330 kV elektros linijų apsaugos zonas, todėl išduodant naujus leidimus įrengti išorinei reklamai turi būti gautas elektros tinklų savininko (LITGRID, AB) rašytinis sutikimas dėl tolimesnio IVR įrenginio eksploatavimo;
6 -  IVR įrenginiai, kurie patenka į Šiaulių miesto bulvaro nerekonstruotą dalį, ir kurių išlikimo klausimas turi būti analizuojamas ir sprendžiamas Šiaulių miesto bulvaro likusios dalies nuo Tilžės g. iki Draugystės pr. rekonstrukcijos ir/ar techninio projekto rengimo metu;
7 - IVR įrenginiai, kuriems rekomenduojama neišduoti naujų leidimų įrengti išorinę reklamą (netenkina specialiojo plano reglamentų, užstoja matomumą sankryžoje, mažina eismo saugumą ir pan.);
8 -  IVR įrenginys, kuriam tikslinga sumažinti reklaminį plotą iki didelio, kadangi numatoma įrengti šalia prekybos centrą, kuris bus traukos objektas ir generuos didesnius transporto srautus nei iki šiol buvo. Labai didelis IVR įrenginys gali mažinti eismo saugumą. IVR įrenginio likimas turi būti numatytas techniniame projekte;
9 -  IVR įrenginiai, kurie patenka į inžinerinės infrastruktūros apsaugos zonas, todėl išduodant naujus leidimus IVR įrengimui būtina gauti iš inžinerinę infrastruktūrą eksploatuojančios įmonės/savininko rašytinį sutikimą;
10 -  IVR įrenginys, kuriam turėtų būti nepratęsiamas leidimas tuo atveju, jeigu būtų numatyta įrengti naują labai didelį IVR įrenginį.

2 LENTELĖ. Galimos vietos naujiems didelio gabarito reklaminiams įrenginiams atsirasti. Žr. „ Priedas Nr. 6 Planuojamų didelių ir labai didelių IVR įrenginių dislokacijos vietos

Planuojami dideli IVR įrenginiai (18-50 m2)

Eil. nr.

Dislokacijos vieta

Orientacinis traukos objektas

Prašymo registracijos DVS „Avilys“ nr.

733 (1)

Karaliaučiaus g.

Šalia parduotuvės "Elektromarkt"

G-317

 G-965

 G-436

 G-359

 G-635

 

734 (2)

Karaliaučiaus g.

Šalia parduotuvės "Elektromarkt"

 G-317

  G-965

 G-436

 G-359

 G-635

Prašymai nepriimami

735 (3)

Architektų g.    G-5553  G-5716        A-1269
Konkursas
A-1420
736 (4) Lyros g. - Gegužių g.- Gytarių g. sankirta Šalia autobusų sustojimo stotelės            
737 (5) Architektų  g. 52   G-312  G-964  G-5395  G-5554    
738 (6) Tilžės g. 231              
739 (7) Tilžės g.    G-312  G-964        
740 (8) Tilžės g.              
741 (9) Tilžės g.              
742 (10) Tilžės g.              
743 (11) V. Matulionio g. 42    G-317   G-742   G-965  G-353  G-635  G-359, G-436
744 (12) V. Matulionio g. 36    G-317   G-965  G-436  G-359  G-635   Prašymai nepriimami
745 (13) Pramonės g. - Bačiūnų g. Šalia UAB "Junasa" degalinės            
746 (14) Tilžės g. 233   G-312           
747 (15) Žemaitės g.   G-312  G-964   G-290  G-4991  GVA-1784,
GVA-1777
 A-1201
748 (16) Tilžės g. 233              
749 (17) Tilžės g. - Purienų g. sankirta   G-312  G-964        
750 (18) Tilžės g. 37   G-312  G-964   G-5395  G-5554    
751 (19) Tilžės g. 223A   G-312  G-964   G-5395  G-5554    
752 (20) V. Matulionio g.    G-742  G-353  G-359  G-436   G-5395  G-5554
753 (21) Tilžės g., šalia Tilžės g. 9C Parduotuvė "Iris" G-312  G-964       RLR-2315
iki 2021-08-31
754 (22) Tilžės g. Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ G-312  G-964   G-5395  G-5554    
755 (23) Tilžės g. 281              
Planuojami labai dideli IVR įrenginiai (virš 50 m2)

756

(1(24))

Tilžės g. ir Pramonės g. sankirta              Prašymai nepriimami

757

(2 (25))

Pramonės g. ir Kanapių g. sankirta