siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

We use third-party cookies to personalize content, ads, and analyze website traffic.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Data controller:

Šiauliai City Municipality Administration (hereinafter, Municipality Administration), code 188771865, Vasario 16-osios St. 62, LT-76295 Šiauliai, phone: (8 41) 509 490, e-mail: 

Purposes of data processing. Your personal data may be processed:

  • for the purpose of performing municipal functions, services, obligations and contracts or seeking to take action before concluding a contract;
  • to fulfil a legal obligation applicable to the controller;
  • seeking legitimate interests of the data controller or a third party;
  • seeking to perform a task carried out in the public interest or performing official authority’s functions vested to the data controller.

 

Personal data (including personal data of special categories) are processed and stored in accordance with the provisions of the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, of the Regulation and other legal acts regulating processing and protection of personal data.

Municipality Administration shall ensure the security of the processed personal data after implementing all necessary technical and organizational measures to protect personal data from unlawful destruction, accidental alteration, disclosure and from any unlawful processing.

Legal basis for data processing:

Considering specific situations, personal data may be processed in accordance with items a, b, c, d, e, and f of Part 1 of Article 6.

Data storage terms:

Personal data shall be stored in Municipality Administration for no longer than required by the purposes of data processing, in accordance with the legal acts regulating processing and storage of personal data.

Data can be collected (obtained) from:

  • persons who have submitted a request, complaint, notification;
  • state and municipal institutions, enterprises and their databases;
  • other persons when this is required by applicable legal acts.

Data may be transmitted:

  • to state and municipal institutions and enterprises for the purposes of organization and provision of public services, performance of state functions, public administration and implementation of obligations established by legal acts;
  • to other recipients when this is required by existing legal acts;
  • in other cases, with the consent of the individual or after careful consideration of the purpose and basis of the provision and receipt of the data, transmitting not more data than necessary to achieve the purpose and ensuring the security of the data transmitted.

 

More detailed information on video surveillance, implementation of data subjects’ rights and other relevant information can be found on the website PERSONAL DATA PROTECTION.

background

Alberto Veščiūno darbų paroda ,,Piešiniai ir tapyba“

2022-07-05

17:00 - 19:00

Šiaulių miesto Kultūros centras „Laiptų galerija“

Liepos 5 d. 17 val. Šiaulių miesto Kultūros centre „Laiptų galerija“ atidaroma dailininko Alberto Veščiūno (1921 – 1976), bičiulių ir artimųjų vadinto tiesiog Aba, darbų paroda, skirta Valstybės dienai. Lietuvos Valstybės šventėje prisimenamas ir pagerbiamas vienas ryškiausių (ypač kolorito prasme), bet tinkamo dėmesio nesulaukęs lietuvių išeivijos menininkas.

Albertas Veščiūnas gimė Pandėlyje, studijavo architektūrą Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 1944 m. emigravo į Vokietiją, kur tęsė architektūros studijas. 1949 m. pasitraukęs į Jungtines Amerikos Valstijas pradėjo piešimo, grafikos ir tapybos studijas Niujorko Studentų meno lygoje. Jas baigęs rengė parodas JAV, Prancūzijoje, Vokietijoje, bet, deja, būdamas vienišius, atitolęs nuo lietuvių išeivijos bendruomenės, taip ir neįsitvirtino meno pasaulyje.

Parodoje Šiaulių „Laiptų galerijoje“ bus galima išvysti šio unikalaus dailininko piešinius, litografijas bei tapybos darbus. Dailininko kūriniai byloja apie jo neapsakomą jautrumą, dvasingumą, būties dramatizmą, išsiskleidžiantį plastiškomis linijomis, tolstančiais gestais.

Petras Repšys medalyje, dedikuotame Abai (medalis eksponuojamas parodoje), aprėpia visą jo gyvenimą: „Gimė Pandėly, mirė Niujorke, visų užmirštas, paveikslai sudeginti, apverkė Žibuntas (Mikšys – artimas bičiulis) Paryžiuje ir mes“.

Parodą pristato menotyrininkė dr. Dalia Karatajienė.

Paroda veiks iki liepos 30 d.