Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Šiaulių dailės mokykla – 55 metai po saule

Šiaulių dailės mokykla šiemet švenčia 55 metų jubiliejų. Mokyklos simboliu tapęs Sraigiukas primena, kad meno durys atsiveria kantriausiems ir neskubantiems. Meno talentus ugdanti mokykla, vis dėlto, žinoma ne visiems šiauliečiams.  

Šiaulių dailės mokykla įkurta 1967 m. rugsėjo 1 d. Tuomet ji glaudėsi Šiaulių 7-osios vidurinės mokyklos (dabar Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija) pusrūsyje. Čia mokėsi daugiau kaip 100 mokinių, dirbo 5 mokytojai. Pirmaisiais metais išleisti 23 absolventai. 1968 m. mokykla perkelta į F. Bugailiškio namą Žemaitės g. 83 – „Laiptų“ galerijos senąjį pastatą. Čia mokykla veikė devynerius metus. 1976 m. mokykla persikėlė į naują pastatą Gumbinės gatvėje.

Mokykla statyta pagal tipinį projektą, tačiau dokumentuose buvo įrašyta kaip aštuonmetės mokyklos priestatas prie Jaunųjų technikų centro. Pastatą projektavo Gertrūda Šumskienė. Sovietinės okupacijos metais kūrybinė laisvė buvo draudžiama, todėl įrengti tokią mokyklą buvo nelengva. Garsiai apie tai kalbėti miesto valdžia neleido. Ji iš visų meno mokyklų tuo metu vienintelė respublikoje buvo pastatyta nauja.

Šiemet pradėti penkiasdešimt penktieji mokslo metai. Gražūs penketai mokyklą lydi daug kur.

„Paskaičiavau, kad einant į mokyklą, mokinius sutinka 5 varteliai, mokykloje yra penki koridoriai, penkios laiptinės ir penkiasdešimt penkios durys, už kurių pasitinka meno pasaulis. Turime daugiau kaip penkis šimtus penkiasdešimt mokinių. Todėl šis jubiliejus, išauginęs tokią didėjančią penketų seką, mums yra ypatingas ir simbolinis, ties kuriuo verta stabtelti bei pasigrožėti nueitu keliu“, – džiaugiasi direktorius Petras Slonksnis.

 

Gausi istorija

Mokyklą įkūrė ir 20 metų jai vadovavo direktorius Jonas Samalionis. Vėliau 1987–1989 m. dirbo direktorius Arūnas Vasiliauskas, 1989–1994 m. – direktorius Arūnas Uogintas, o 1994–2021 m. – direktorė Irena Šliuželienė. Nuo 2021 metų mokyklai vadovauja direktorius Petras Slonksnis, taip pat kaip jo dukra ir vyresnysis sūnus, buvęs šios mokyklos mokinys.

Šiuo metu mokykloje dirba šauni komanda kurioje yra 17 mokytojų. Kaip anksčiau, taip ir dabar didesnioji dalis – profesionalūs dailininkai. Per 55 metus čia savęs kaip kūrėjo ieškojo jau kelios kartos. Per šį laikotarpį ištapyta neaprėpiamo dydžio drobė, suminkytas nepasveriamas kalnas molio ir suvyniotas neišmatuojamas popieriaus kelias.

 

Visavertė aplinka

Mokykla įsikūrusi Gumbinės g. 18B, netoli autobusų stoties. Direktorius šypsosi, kad ne visi šiauliečiai žino, kur mokykla yra. „Tėvai dažnai klausia ar ta, kuri prie sporto mokyklos? Ne, tai sporto mokykla prie mūsų“, – juokiasi Petras Slonksnis ir tuoj pat taiso padėtį – „sieksime būti naudingesni, reikalingi ir matomi“.

Šiauliuose veikia ir daugiau kūrybinį ir meninį vaikų ugdymą skatinančių centrų, mokyklų ir būrelių. Tačiau, pasak Šiaulių dailės mokyklos direktoriaus, visų įstaigų misijos skirtingos.

„Mes nesiekiame konkuruoti su kitomis miesto įstaigomis, o norime su visais bendradarbiauti ir patys atrasti kuo daugiau kūrybinių patirčių. Vietoje Šiaulių Universiteto dabar mes suteikiame piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos, grafikos, fotografijos ir kitų meno sričių pagrindus, čia turime visą reikalingą infrastruktūrą.

Jeigu moksleiviai nori ne tik tobulėti šioje srityje, bet ir lavinti būsimas profesines galimybes, jie gali pas mus sėkmingai to siekti. Baigę mūsų mokyklą, dažnai stoja į Dailės akademiją ar kitas Lietuvos ir užsienio aukštąsias mokyklas. Arba renkasi kitas, su daile susijusias, profesijas. Meno pagrindai išlaisvina kūrybinį mąstymą, suteikia įgūdžių, kurie naudingi, atrodytų, pačiose įvairiausiose gyvenimo situacijose“, – pastebi pašnekovas.

 

Simbolinė reikšmė

Auklėtiniai pasiekia profesinių aukštumų – renkasi architekto, dailės mokytojo ar dizainerio specialybes. Vienas iš mokyklos auklėtinių – žinomas dizaineris ir fotografas Vilmantas Dambrauskas, dabartinio Šiaulių miesto logotipo autorius. Profesionalus Lietuvos dizaineris sukūrė ir Šiaulių dailės mokyklos simboliu tapusį Sraigiuką. Pasak mokyklos direktoriaus, šis ženklas užkodavęs daug reikšmių.

„Sraigiukas neša teptuką, plunksną ir pieštuką. Tris pagrindinius įrankius, kuriais naudojasi mūsų mokiniai. Sraigiukas lėtai, bet užtikrintai keliauja per meno pasaulį. Taip ir mūsų mokiniai keliauja kartu, kol atskleidžia savo gabumus“, – pasakoja Petras Slonksnis.

 

Grožio kūrėjai

Mokykloje pagal pagrindinio ugdymo programą mokomasi ketverius metus. Dėstomi dalykai: piešimas, tapyba, erdvinė plastika, skulptūra, keramika, kompozicija, grafika, fotografija ir menotyra. Paskutiniaisiais mokslo metais kuriamas baigiamasis darbas. Atlikusiems pagrindinio ugdymo kursų programines užduotis, išduodami neformaliojo vaikų švietimo baigimo pažymėjimai.

Baigus mokyklą taip pat galima toliau lavinti įgūdžius ir ruoštis stojimui į aukštąsias mokyklas. Mokykloje yra ankstyvasis ir pradinis ugdymas prieš pirmąjį kursą. Mažesni vaikai gali susipažinti su įvairiomis dailės technikomis, o pasiruošę nusprendžia, ar nori toliau mokytis dailės.

Mokykloje laukiami ir suaugusieji, kurie atskirose ir gausiose grupėse su malonumu mokosi kūrybinės išminties. Pagrindinė mokyklos bendruomenės bendravimo forma – darbų peržiūros, parodos ir meniniai projektai. Kasmet rengiamos mokinių ir mokytojų kūrybos parodos, kuriose gausu naujų idėjų.

Mokinių darbai puošia įvairių įstaigų koridorius ir viešąsias erdves. Mokiniai dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose bei parodose, dažnai tampa laureatais.

Šiaulių miesto Vilniaus gatvės pėsčiųjų tako lauko galerijoje nuolat eksponuojamos mokyklos mokinių, pedagogų ir socialinių partnerių kūrybinių darbų parodos yra atviros miesto visuomenei ir svečiams. Mokykloje ugdoma meilė grožiui. „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“ (Vydūnas).

 

Bendradarbiauja su mokyklomis

Šiaulių dailės mokykla bendradarbiauja su kitomis Šiaulių miesto mokyklomis. „Sandoros“ progimnazijoje, „Romuvos“ progimnazijoje, „Saulės“ pradinėje mokykloje ir Šiaulių Jėzuitų mokykloje mūsų mokyklos mokytojai moko dailės abėcėlės, o ūgtelėjusių laukia Šiaulių dailės mokykloje.

Šiaulių Gegužių progimnazijoje partnerystės pagrindais veikia formalųjį švietimą papildantis pradinio ugdymo dailės skyrius, kurį baigę mokiniai toliau mokymus be gebėjimų patikrinimo gali tęsti Šiaulių dailės mokykloje arba Gegužių progimnazijoje pagal Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą.

Šiaulių dailės mokykla bendradarbiauja su miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigomis, Radviliškio, Joniškio, Panevėžio, Šilutės, Utenos ir kitomis Lietuvos dailės mokyklomis, Jelgavos (Latvija), Kohtla-Jarvės (Estija), Poznanės (Lenkija) dailės mokytojais. Šiaulių dailės mokykla yra viena didžiausių meno mokyklų Šiaurės Lietuvoje.

 

55 rugsėjis

Šiaulių dailės mokykloje šiemet rugsėjo 5 dieną, penktą valandą vakaro, pasitinkant 55 metų šventinį rugsėjį, pirmą kartą ant 10 metrų aukščio vėliavos stiebo mokyklos kieme buvo iškelta mokyklos vėliava su simboline emblema baltame fone. Švariame popieriaus lape pradėtos kurti naujos mokyklos istorijos.

Šiaulių dailės mokykla – 55 metai po saule

Viešųjų ryšių koordinatorius Vitalis Lebedis