Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Valstybinė kalba

Šiaulių miesto savivaldybės kalbos tvarkytojas (vyr. specialistas), vykdydamas valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją, kontroliuoja, kaip mieste laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimus; siekdamas užkirsti kelią pažeidimams, taiko prevencines priemones, vykdo informacinę ir šviečiamąją veiklą, miesto įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojams, gyventojams ir kt. suinteresuotiems asmenims teikia konsultacijas valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A-1606 „Dėl administracinės teisenos pradėjimo, administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų tyrimo, administracinių nusižengimų ar įstatymų pažeidimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų ar įstatymų pažeidimų nagrinėjimo“ (2022 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A-491 redakcija) kalbos tvarkytojui (vyr. specialistui) suteikė teisę pradėti administracinę teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimus, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 497–503  straipsniuose numatytus administracinius nusižengimus.

Apie pastebėtus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo pažeidimus galima pranešti el. paštu .

Kalbos institucijos

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (https://www.vlkk.lt/)

Valstybinė kalbos inspekcija (https://vki.lrv.lt/lt/)