Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Projektų rėmimas

Patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2022-06-07 įsakymu Nr. A-1070

- Rūta Afanasjevienė, asociacijos Zoknių bendruomenės pirmininkė;
- Nijolė Malakauskienė, asociacijos Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkė;
- Audronius Ribikauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnas;
- Mantas Sindriūnas, Medelyno seniūnijos V. Bielskio g. seniūnaitis;
- Ligita Stankuvienė, Zoknių seniūnaitė;
- Asta Švedienė, Talkšos seniūnaitė.

Komisijos darbo reglamentas

INFORMACIJA APIE GAUTAS PARAIŠKAS (I-ASIS ETAPAS)

INFORMACIJA APIE GAUTAS PARAIŠKAS (PAPILDOMAS TEIKIMAS)

 

2022 m. finansuojamų projektų pagal 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas (II-asis (papildomas) etapas):

Eil. Nr.

Paraiškos teikėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Skirta suma, Eur

1.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

„Stiprinkime bendrystę šeimų namuose“

55,00

6 000,00

2.

Bendrija „Malūno parkas“

„Stipri ir vieninga Malūno parko bendruomenė“

45,00

5 266,00

3.

Asociacija Klubas „Dainoriai“

„Pietinio rajono bendrystė“

40,00

6 000,00

4.

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šiaulių miesto bendrija

„,,Bočių“ bendruomeninės veiklos Šiauliuose stiprinimas“

40,00

5 874,00

5.

Asociacija Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija

„Gerumo angelas 2022“

32,50

6 000,00

6.

Asociacija Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija

„Šiaulių bendruomenių diena“

25,00

3353,00

Iš viso:

32 493,00

 

2022 m. finansuojamų projektų pagal 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas (I-asis etapas):

Eil. Nr.

Paraiškos teikėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis

Skirta suma, Eur

1.

Asociacija Lieporių bendruomenės centras

„Per stiprią bendruomenę į pilietinę visuomenę“

57,50

5 781,00

2.

Asociacija Zoknių bendruomenė

„Veikiam 2022“

55,00

5 993,00

3.

Asociacija Gytarių bendruomenė

„Gytarių bendruomenė – bendrystės sala“

45,00

5 999,00

4.

Asociacija Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė

„Rėkyvos burės informuoja“

42,50

5 850,00

5.

Asociacija Šiaulių bendruomenė

„Šiluma iš mūsų rankų - 2022“

40,00

5 910,00

6.

Asociacija Medelyno bendruomenė „Vijolė“

„Kartų kaimynystė“

32,50

4 572,00

7.

Asociacija Rėkyvos seniūnijos bendruomenė „Vyturiai“

„Rėkyvos seniūnijos bendruomenės „Vyturiai“ veiklos stiprinimas“

25,00

4 890,00

Iš viso:

38 995,00