Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Smurto artimoje aplinkoje prevencija

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. A-1014

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ SOCIALINES PASLAUGAS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ PATIRIANTIEMS ASMENIMS AR SMURTĄ PATYRUSIEMS ASMENIMS IR SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PAVOJŲ KELIANTIEMS ASMENIMS IR ORGANIZUOJANČIŲ SMURTINIO ELGESIO KEITIMO PROGRAMŲ (MOKYMŲ) ĮGYVENDINIMĄ, SĄRAŠAS

  1. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiantys specializuotos kompleksinės pagalbos centrai:

  Juridinio asmens pavadinimas

  Telefono ryšio numeris

  El. pašto adresas

  Veiklos vykdymo vietų adresai

  Darbo laikas

  Kalbos, kuriomis teikiamos paslaugos

  Interneto svetainės adresas

  Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras

  8 652 24 232
  (8 41) 52 02 39

  1.  Informacijai:
  2.  PK pranešimams: [email protected]

  Aušros al. 64, Šiauliai

  I-V 8:00 – 17:00 val.;
  I-V 8:00 – 20:00 (telefonu, el. p.)
  IV-VII 10:00 iki 12:00 val.
  (telefonu, el. p.)

  Lietuvių k., anglų k., rusų k.

  www.mvic.lt

  1. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančios socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims:

  Juridinio asmens pavadinimas

  Teikiamos paslaugos

  Telefono ryšio numeris

  El. pašto adresas

  Veiklos vykdymo vietų adresai

  Darbo laikas

  Kalbos, kuriomis teikiamos paslaugos

  Interneto svetainės adresas

  VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

  Laikinas apgyvendinimas krizę išgyvenančioms motinoms/tėvams su kūdikiais ir /arba vaiku (-ais; socialinio darbuotojo, psichologo konsultacijos; įvairūs edukaciniai mokymai vykdant tikslinio švietimo programas ir kt.

  (8 41) 42 09 01

  [email protected]

  Žemaitės g. 71, Šiauliai

  24/7

  Lietuvių k., Rusų k.

  www.seimunamai.lt

  VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija (Bendruomeniniai šeimų namai)

  Kompleksinės paslaugos su sumurtu artimoje aplinkoje susidūrusiems vaikams ir jų šeimos nariams: grupiniai užsiėmimai vaikams, tėvams; grupinės psichologinio, teisinio, konsultavimo,  paslaugos; individualios psichologo konsultacijos

  8 679 43 636

  [email protected]

  Tilžės g. 22, Šiauliai

  I-V 8:00 – 17:00 val.;

  Lietuvių k.

  www.slk.lt

  VšĮ Socialinių inovacijų centras (Bendruomeniniai šeimų namai)

  Prevencinės paslaugos - kompleksinės paslaugos šeimai: individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas; savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir vedimas; socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir vedimas; tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas; šeimos mediacija; šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose

  8 608 76 748

  [email protected]

  Ežero g. 8-122, Šiauliai

  I-V 8:00 iki 17:00 val.

  Lietuvių k., anglų k.

  www.socin.lt

  Asociacija Minties bitės

  Informavimas, konsultavimas, palydėjimas, psichologo, teisinė pagalba

  8 609 35 795

  [email protected]

  Ežero g. 8-122, Šiauliai

  24/7

  Lietuvių k., anglų k.

  www.mbites.lt

  VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

  Teisinė, psichologinė, atstovavimas, palyda į įstaigas, pagalba sprendžiant problemas, dokumentų tvarkymas

  8 647 34 849

  [email protected]

  P. Višinskio g. 34, Šiauliai

  I-IV 8:00 - 17:00 val.;
  V 8:00 – 15:45 val.

  Lietuvių k., rusų k.

  www.zisb.lt

  1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 12 straipsnio 6 dalimi, jeigu, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje vykdant apsaugos nuo smurto orderio įpareigojimus, be priežiūros liktų asmuo, kuriam reikalingos socialinės paslaugos, šios socialinių paslaugų įstaigos gali suteikti pagalbą bet kuriuo paros metu:

  Juridinio asmens pavadinimas

  Teikiamos paslaugos

  Telefono ryšio numeris

  El. pašto adresas

  Veiklos vykdymo vietų adresai

  Darbo laikas

  Kalbos, kuriomis teikiamos paslaugos

  Interneto svetainės adresas

  Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

  Socialinės paslaugos įstaigoje suaugusiems asmenims su negalia

  (8 41) 433 644
  (8 41) 200 602

  [email protected]

  Energetikų g. 20A, Šiauliai

  24/7

  Lietuvių k.;

  www.siauliuglobosnamai.lt

  Kompleksinių paslaugų namai „ALKA“

  Socialinės paslaugos įstaigoje vaikams su negalia

  8 652 92 220

  [email protected]

  Vytauto g. 182, Šiauliai

  24/7

  Lietuvių k.;

  www.kpnalka.lt

   

  1. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančios socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims:

  Juridinio asmens pavadinimas

  Teikiamos paslaugos

  Telefono ryšio numeris

  El. pašto adresas

  Veiklos vykdymo vietų adresai

  Darbo laikas

  Kalbos, kuriomis teikiamos paslaugos

  Interneto svetainės adresas

  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

  Laikinas apnakvindinimas

  (8 41) 545 954
  8 683 36 260

  [email protected]

  Kauno g. 6, Šiauliai

  24/7

  Lietuvių k., Rusų k.,

  www.siauliuspsc.lt

   

  1. Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje smurtinio elgesio keitimo programas (mokymus) įgyvendina:

  Juridinio asmens pavadinimas

  Teikiamos paslaugos

  Telefono ryšio numeris

  El. pašto adresas

  Veiklos vykdymo vietų adresai

  Darbo laikas

  Kalbos, kuriomis teikiamos paslaugos

  Interneto svetainės adresas

  VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

  Smurtinio elgesio keitimo programos vykdytojai

  8 647 34 849

  [email protected]

  P. Višinskio g. 34, Šiauliai

  I-IV 8:00 - 17:00 val.;
  V 8:00 – 15:45 val.

  Lietuvių k., rusų k.

  www.zisb.lt

  Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius

  Smurtinio elgesio keitimo programos vykdytojai

  8 655 01 547

  [email protected]

  Tilžės g. 198, Šiauliai

  I-IV 8:00 - 17:00 val.;
  V 8:00 – 15:45 val.

  Lietuvių k.

  www.probacija.lrv.lt

  PASTABA. Vadovaujantis Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 4 straipsnio 12 dalies 7 punktu, jeigu savivaldybės teritorijoje paslaugų teikėjų nėra, nurodomi artimiausių savivaldybių teritorijose veikiantys juridiniai asmenys.