Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau - ASPN)

Kas yra ambulatorinės slaugos paslaugos namuose?
Tai sveikatos priežiūros paslaugos, kurias slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, kineziterapeutų komanda teikia pacientų namuose. Šių paslaugų tikslas yra sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui, kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą. 

Kas gali būti ASPN gavėjai?
ASPN gavėjai:
1. Asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis (asmens indivudualų slaugos paslaugų poreikį nustato paciento šeimos gydytojo komanda);
2. Asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Ką turite daryti, kad gautumėte ASPN paslaugas?
Siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose išrašo paciento šeimos gydytojas, todėl dėl šių paslaugų gavimo asmuo arba jo artimasis turi kreiptis į šeimos gydytoją.

Ar pacientas už ASPN paslaugas turi pats sumokėti?
Ne, asmeniui slauga namuose yra nemokama paslauga, finansuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Kas teikia ASPN paslaugas Šiaulių miesto savivaldybėje?
Visos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos (šeimos gydytojų centrai) užtikrina ASPN teikimą prie įstaigos prisirašiusiems savo pacientams.
Tai gali būti užtikrinama keliais būdais:
- arba pati įstaiga teikia ASPN paslaugas,
- arba įstaiga yra pasirašiusi sutartį su kitu šių paslaugų teikėju, turinčiu teisę teikti ASPN.

Įstaigų, teikiančių ASPN paslaugas Šiaulių miesto savivaldybėje, sąrašas (su kontaktais).

Papildoma informacija (plačiau čia):
manoslauga.lt
Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašas.