Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Sprendimų projektai ir posėdžių darbotvarkės

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

 2024 m. liepos 4 d.

 1. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Atsparios ir ekologiškos aplinkos kūrimas Šiauliuose ir Liepojoje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-334
 2. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Inovatyvus miesto tvarkymas: miesto aplinkos priežiūros paslaugų kokybės standartų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-348
 3. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Apsauga nuo invazinių augalų rūšių, siekiat išsaugoti biologinę įvairovę“. Pranešėjas – Ieva Džiaugienė. TSP-335
 4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl 2024 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-350
 5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl sportininkų ir jų trenerių materialinio skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-361
 6. Dėl Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-358
 7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-357
 8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-379
 9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-380
 10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2024–2025 mokslo metais“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-381
 11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Šiaulių sporto gimnazijos klasių ir mokinių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-382
 12. Dėl atstovų skyrimo į viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės stebėtojų tarybą. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-374
 13. Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui partnerio teisėmis dalyvauti projekto „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija ir žalos mažinimas“ įgyvendinime. Pranešėja – Kristina Strupienė. TSP-375
 14. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-373
 15. Dėl pritarimo VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai reikalingų patalpų statybos projekto rengimui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-378
 16. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ir perdavimo Šiaulių Zoknių progimnazijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-377
 17. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių Rėkyvos progimnazijos. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-376
 18. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir perdavimo Šiaulių Medelyno progimnazijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-383
 19. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 189 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-360
 20. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 16 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-336
 21. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės tiese priklausančią negyvenamąją patalpą – boksą suformuotame žemės sklype S. Dariaus ir Girėno g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-342
 22. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės tiese priklausančią negyvenamąją patalpą – boksą suformuotame žemės sklype S. Dariaus ir Girėno g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-372
 23. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias negyvenamosios patalpos dalis žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-352
 24. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias negyvenamosios patalpos dalis žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-353
 25. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamosios patalpos dalį žemės sklype M. Valančiaus g. 4A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-338
 26. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausantį pastatą ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Varpo g. 11, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-339
 27. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausantį pastatą ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Vilniaus g. 47, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-340
 28. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausantį pastatą ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Išradėjų g. 13, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-356
 29. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausantį butą ir ūkinio pastato dalis žemės sklype Tilžės g. 269, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-341
 30. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą žemės sklype Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-359
 31. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančių pastato ir kitų inžinerinių statinių dalių žemės sklype Verdulių g. 25, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-355
 32. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – parduotuvę žemės sklype Pailių g. 6B, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-362
 33. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Draugystės per. 2, Šiaulių mieste, 1999 m. spalio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0228. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-369
 34. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Lydos g. 9, Šiaulių mieste, 1999 m. liepos 27 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0143. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-363
 35. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Bačiūnų g. 56, Šiaulių mieste, 2020 m. rugpjūčio 11 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-396-(14.311.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-364
 36. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Krymo g. 1, Šiaulių mieste, 2021 m. spalio 14 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 31SUN-19-(14.31.56.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-366
 37. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Krymo g. 28, Šiaulių mieste, 1999 m. rugsėjo 14 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0185. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-370
 38. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Ragainės g. 100, Šiaulių mieste, 2013 m. liepos 25 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-175. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-368
 39. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Ragainės g. 104B, Šiaulių mieste, 2020 m. spalio 22 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-593-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-365
 40. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Palangos g. 31B, Šiaulių mieste, 2014 m. rugpjūčio 12 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-171. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-367
 41. Dėl pritarimo žemės sklypo, kadastro Nr. 2901/0005:627, Žemaitės g. 108B, Šiaulių mieste, naudojimosi tvarkos nustatymui. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-343
 42. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Architektų g. 80, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-344
 43. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Rūdės g. 17, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-345
 44. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Rygos g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-346
 45. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Turgaus A. 4, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-349
 46. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Pramonės g. 21L, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-384
 47. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo, esančio V. Bielskio g. 32A, Šiaulių mieste, nuomos teisę. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-351
 48. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo, esančio Tilžės g. 86, Šiaulių mieste, nuomos teisę. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-354
 49. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių pripažinimo pasibaigusiomis. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-371
 50. Dėl pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Edvardas Žakaris. TSP-337

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Artūras Visockas

 

Simona Čerkesienė, tel. (8 41) 596 226

Komiteto posėdis vyks birželio 25 d. 14:30, nuotoliniu būdu.

  Komiteto posėdžio darbotvarkė bus paskelbta ne vėliau kaip birželio 20 d.

   Posėdis įvyks 2024-06-18 (ANTRADIENĮ) 14:30 val.

    

   1. Dėl pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Edvardas Žakaris. TSP-337
   2. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl 2024 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-350
   3. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl sportininkų ir jų trenerių materialinio skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-361
   4. Dėl Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-358
   5. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-357
   6. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-379
   7. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-380
   8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2024–2025 mokslo metais“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-381
   9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Šiaulių sporto gimnazijos klasių ir mokinių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-382

    

   Komiteto pirmininkas                                                                                                         Malik Agamalijev 

   Komiteto posėdis vyks birželio 17 d. 15 val. nuotoliniu būdu.

    1. Dėl pritarimo VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai reikalingų patalpų statybos projekto rengimui. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-378
    2. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ ir perdavimo Šiaulių Zoknių progimnazijai. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-377
    3. Dėl turto perėmimo iš Šiaulių Rėkyvos progimnazijos. Pranešėja – Violeta Tylenienė. TSP-376
    4. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Eglė Bružienė. TSP-373
    5. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Atsparios ir ekologiškos aplinkos kūrimas Šiauliuose ir Liepojoje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-334
    6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Inovatyvus miesto tvarkymas: miesto aplinkos priežiūros paslaugų kokybės standartų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje“. Pranešėja – Ieva Džiaugienė. TSP-348
    7. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Apsauga nuo invazinių augalų rūšių, siekiat išsaugoti biologinę įvairovę“. Pranešėjas – Ieva Džiaugienė. TSP-335
    8. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 7 d. sprendimo Nr. T-57 „Dėl 2024 metų Šiaulių miestą reprezentuojančių švietimo, kultūros ir sporto renginių, sporto komandų ir sportininkų, meno kolektyvų ir atlikėjų, menininkų, turinčių meno kūrėjo statusą, švietimo inovacijų ir socialinių projektų, kuriems gali būti skirta juridinių asmenų parama, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-350
    9. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl sportininkų ir jų trenerių materialinio skatinimo“ pakeitimo. Pranešėjas – Gintaras Jasiūnas. TSP-361
    10. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-379
    11. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2024–2025 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-380
    12. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-6 „Dėl Šiaulių miesto priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir švietimo įstaigose įgyvendinamų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių 2024–2025 mokslo metais“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-381
    13. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. T-160 „Dėl Šiaulių sporto gimnazijos klasių ir mokinių skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja – Edita Minkuvienė. TSP-382
    14. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 189 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-360
    15. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – garažo boksą Nr. 16 žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 1A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-336
    16. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės tiese priklausančią negyvenamąją patalpą – boksą suformuotame žemės sklype S. Dariaus ir Girėno g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-342
    17. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės tiese priklausančią negyvenamąją patalpą – boksą suformuotame žemės sklype S. Dariaus ir Girėno g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-372
    18. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias negyvenamosios patalpos dalis žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-352
    19. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančias negyvenamosios patalpos dalis žemės sklype S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-353
    20. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamosios patalpos dalį žemės sklype M. Valančiaus g. 4A, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-338
    21. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausantį pastatą ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Varpo g. 11, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-339
    22. Dėl pritarimo įkeisti paskesniu įkeitimu žemės sklypo nuomos teisę įkeičiant paskesniu įkeitimu nuosavybės teise priklausantį pastatą ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Vilniaus g. 47, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-340
    23. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausantį pastatą ir kitus inžinerinius statinius žemės sklype Išradėjų g. 13, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-356
    24. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausantį butą ir ūkinio pastato dalis žemės sklype Tilžės g. 269, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-341
    25. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą žemės sklype Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-359
    26. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančių pastato ir kitų inžinerinių statinių dalių žemės sklype Verdulių g. 25, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-355
    27. Dėl pritarimo perleisti nuosavybės teise priklausančią negyvenamąją patalpą – parduotuvę žemės sklype Pailių g. 6B, Šiaulių mieste, ir valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-362
    28. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Draugystės per. 2, Šiaulių mieste, 1999 m. spalio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0228. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-369
    29. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Lydos g. 9, Šiaulių mieste, 1999 m. liepos 27 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0143. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-363
    30. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Bačiūnų g. 56, Šiaulių mieste, 2020 m. rugpjūčio 11 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-396-(14.311.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-364
    31. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Krymo g. 1, Šiaulių mieste, 2021 m. spalio 14 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. 31SUN-19-(14.31.56.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-366
    32. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Krymo g. 28, Šiaulių mieste, 1999 m. rugsėjo 14 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N29/99-0185. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-370
    33. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Ragainės g. 100, Šiaulių mieste, 2013 m. liepos 25 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-175. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-368
    34. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Ragainės g. 104B, Šiaulių mieste, 2020 m. spalio 22 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-593-(14.31.55.). Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-365
    35. Dėl pritarimo pakeisti žemės sklypo Palangos g. 31B, Šiaulių mieste, 2014 m. rugpjūčio 12 d. valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 31SŽN-171. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-367
    36. Dėl pritarimo žemės sklypo, kadastro Nr. 2901/0005:627, Žemaitės g. 108B, Šiaulių mieste, naudojimosi tvarkos nustatymui. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-343
    37. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Architektų g. 80, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-344
    38. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Rūdės g. 17, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-345
    39. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Rygos g. 3, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-346
    40. Dėl pritarimo išnuomoti valstybinės žemės sklypą Turgaus A. 4, Šiaulių mieste. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-349
    41. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo, esančio V. Bielskio g. 32A, Šiaulių mieste, nuomos teisę. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-351
    42. Dėl pritarimo įkeisti žemės sklypo, esančio Tilžės g. 86, Šiaulių mieste, nuomos teisę. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-354
    43. Dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių pripažinimo pasibaigusiomis. Pranešėja – Oksana Gruzdienė. TSP-371

     

     Komiteto pirmininkė                                                                                                     Simona Potelienė

       
    Informuojame, kad Miesto ūkio ir plėtros komiteto posėdis šį mėnesį planuojamas tik vienas,
    BIRŽELIO  25 D. (ANTRADIENĮ) 16:00 val.
    Komiteto posėdžio darbotvarkę suderinusi su pirmininku, bus paskelbtas birželio 19 d.

     

      Posėdis įvyks 2024-06-13 (KETVIRTADIENĮ),  14:00 val.

     Dėl informacijos apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano vykdymą. Pranešėja – Inga Šimkūnaitė.

     

     Komiteto pirmininkas                                                                                            Zakiras Medžidovas 

     

    Kito Etikos komisijos posėdžio darbotvarkė bus paskelbta ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio.

     

    Antikorupcijos komisijos posėdžio data ir darbotvarkė skelbiama ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas iki posėdžio datos.

    Komisijos pirmininkas                                                              Vladas Artūras Balsys