Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Parama verslui

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas .

Paramą teikiančios institucijos:

Parama smulkiajam ir vidutiniam verslui

Šiaulių miesto savivaldybė aukštos kvalifikacijos specialistams, kurie su įmone ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki prašymo suteikti finansinę paramą pateikimo dienos sudarė darbo sutartį dėl įdarbinimo pagal profesiją, kuri nurodyta Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir  kurių darbuotojų trūksta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse, sąraše ,  skiria iki 6000 Eur finansinę paramą pasirinktinai vienam tikslui:

 1. dvejų metų būsto nuomos Šiaulių mieste ar Šiaulių rajone išlaidoms padengti. Finansinės paramos suma negali būti didesnė nei būsto nuomos sutartyje numatyta dvejų metų būsto nuomos išlaidų suma;
 2. įsikūrimo išlaidoms: būsto įsigijimo pradiniam įnašui, būsto paskolos ar išperkamosios būsto nuomos įmokoms padengti, baldams, buitinei technikai, automobiliui įsigyti;
 3. įsikūrimo išlaidoms, netikrinant finansinės paramos panaudojimo.

Finansinės paramos skyrimo tikslas – pritraukti ir paskatinti trūkstamų specialybių aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus dirbti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse.

Dėl paramos gali kreiptis specialistai:

 • turintys profesinio bakalauro arba aukštojo mokslo diplomą (bakalauro ar magistro);

arba

 • turintys ne mažesnę kaip penkerių metų profesinę patirtį, būtiną profesijai ar sektoriui;

Užpildytos ir pasirašytos  PARAIŠKOS >>>  priimamos Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame arba elektroniniu paštu .

 

Daugiau informacijos:

Finansinės paramos skyrimo aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams   tvarkos aprašas (sprendimas Nr. T-481) >>>

Paramos klausimais konsultuoja Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 38 34 34, el. paštas .