Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas

Laisvos vietos neformaliojo vaikų švietimo mokyklose

Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie laisvas vietas einamaisiais mokslo metais reguliariai atnaujina Švietimo skyriaus specialistė pagal mokyklų pateikiamus duomenis.

„Dagilėlio“ dainavimo mokykla

Programa Laisvos vietos
Pradinio muzikinio ugdymo programa 2
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa 0
Ankstyvojo neformaliojo ugdymo programa 1
Kryptingo muzikavimo neformaliojo ugdymo programa 5

Dailės mokykla

Programa Laisvos vietos
Ankstyvojo dailės ugdymo programa 3
Pradinio dailės ugdymo programa 1
Pagrindinio dailės ugdymo programa 5
Kryptingo dailės ugdymo programa 6

Jaunųjų gamtininkų mokykla

Programa Laisvos vietos
Jaunųjų raitelių būrelis 3
Žirginio sporto būrelis 4
Zoologų būrelis 2
Zoofanų būrelis 8
Kinologų būrelis 3
„Laisvalaikio labirinto“ būrelis 5
„Gyvūnijos pasaulyje“ būrelis 2
„Gyvūnų mylėtojų“ būrelis 2
„Vėjų fėja“ būrelis 2
Gamtos tyrėjų būrelis 3
„Laimės pasaga“ būrelis 1

Jaunųjų turistų centras

Programa Laisvos vietos
Sportinio ugdymo programa „Orientavimosi sporto įgūdžių ugdymas"
14
Turizmo ir kraštotyrinio ugdymo programa„Sportinis turizmas“ 5
Turizmo ir kraštotyrinio ugdymo programa„Pėsčiųjų turizmas“ 2
Turizmo ir kraštotyrinio ugdymo programa       „Kraštotyros įgūdžių ugdymas“ 8
Etnografinio ugdymo programa„Muzikavimo tradicijos“ 2

Menų mokykla

Programa Laisvos vietos
Kūrybiškumo ugdymo studijos „Deko” programa 12
Dailės-dizaino studijos programa 12
Taikomosios dailės būrelio programa 12
Dailės studijos ugdymo programa 12
Studijos „DaiLu” dailės programa 12
Muzikos studijos „Akustika” muzikinio ugdymo programa 12
Muzikos studijos „EN-DEN-DU” muzikinio ugdymo programa 12
„Gitaros ir dainavimo studijos “ muzikinio ugdymo programa 12
Ansamblio „Natos” muzikinio ugdymo programa 7-18 m. amžiaus vaikams 12
Muzikos studijos „Pianino klavišai” muzikinio ugdymo programa 12
 Muzikos studijos „Šešios stygos” muzikinio ugdymo programa 12
Vaikų muzikos studijos „Lollipop” muzikinio ugdymo programa 12
Muzikos studijos „Akustinė alėja” muzikinio ugdymo programa 12
„Pilietiškumas – pasirengimas ginti” būrelio programa 12
 Baleto ir gimnastikos studijos „Linksmosios pėdutės” programa 12
Moderniojo šokio studijos „Dance mix” ugdymo programa 12
 Sportinių šokių kolektyvo „Šiaulių volta” sportinio ugdymo programa 12
Sportinių šokių klubo „Svingas” sportinio ugdymo programa 12
 Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni ugdymo programa 12
Erdvė/būrelis „Kilk aukštyn su dramos terapija”  teatrinio ugdymo programa 12

1-oji muzikos mokykla

Programa Laisvos vietos
Pradinio muzikinio ugdymo programa 0
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa 0
Ankstyvojo neformaliojo ugdymo programa 1
Kryptingo muzikavimo neformaliojo ugdymo programa 1

Dainų muzikos mokykla

Programa Laisvos vietos
Pradinio muzikinio ugdymo programa 2
Pagrindinio muzikinio ugdymo programa 3
Ankstyvojo neformaliojo ugdymo programa 1
Kryptingo muzikavimo neformaliojo ugdymo programa 1
Muzikinės saviraiškos ugdymo programa (su individualiomis ir be individualių pamokų)

Techninės kūrybos centras

Programa Laisvos vietos
LEGO konstravimas (TKC) 3
Kūrybinės dirbtuvės 3
Interjero dizainas 2
Inžinerinės kūrybos dirbtuvės 5
Techninis modeliavimas 4
Sumanioji inžinerija 4
Astrofizika 6
LEGO robotika ir programavimas 8
Elektronika ir valdomi modeliai 6
Animacija ir komiksų kūrimas 4
Mobilioji fotografija 3