Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Priėmimas į lopšelius-darželius

         Atlyginimo dydį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės švietimo įstaigose, sudaro:

         Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą- 10 Eur;

         Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

         už patiekalų gamybą - 0,58 Eur;

         už produktus:

Grupės ir maitinimų skaičius

1 maitinimas (pusryčiai arba vakarienė), (Eur)

1 maitinimas (pietūs), (Eur)

2 maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė), (Eur)

3 maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė), (Eur)

4 maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė), (Eur)

Lopšelio grupės

0,61

1,24

1,85

2,47

2,80

Darželio ir priešmokyklinės grupės

0,70

1,50*

2,20*

2,90*

3,24*

Pastaba. *Darželio ir priešmokyklinėse grupėse pietų atlyginimo dydis už produktus taikomas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais nemokamo maitinimo įkainiais.

         4 priedas.  Informacija Švietimo skyriui.

  • Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313)

Informaciją rengia
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
R. Biknienė, tel. +370 41 386 476.