Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Mokamas automobilių stovėjimas

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis nuostatų laikymosi kontrolė

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatai

Primename, kad:

 • Rinkliavos mokėtojai yra asmenys, kurie naudojasi mokamomis vietomis automobiliams statyti Savivaldybės tarybos nustatytose zonose
 • Rinkliavos mokėjimo už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis tvarkos pažeidimai:
 • nesumokėta rinkliava už transporto priemonės stovėjimą mokamoje automobilių stovėjimo vietoje;
 • pasibaigęs 10 minučių terminas tik pastačius automobilį stovėjimo vietoje rinkliavai sumokėti arba apmokėtas stovėjimo laikas, t. y. automobilio valdytojas, nedelsdamas neišvyko iš stovėjimo vietos pasibaigus apmokėtam laikui arba nedelsdamas nesumokėjo už automobilio stovėjimą 13.1 papunktyje nustatyta tvarka, kai pasibaigė apmokėtas laikas. Šiuo atveju netaikoma 13.2 papunkčio nuostata. Pratęsiant stovėjimo laiką, 10 min. terminas negalioja;
 • naudojamasi gyventojo leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; pasibaigęs gyventojo leidimo galiojimo laikotarpis;
 • naudojamasi specialiuoju leidimu, kuriame įrašyta kita transporto priemonė; specialusis leidimas taisytas; pasibaigęs specialiojo leidimo galiojimo laikotarpis;
 • nesumokėta rinkliava už transporto priemonės užimamas visas pažymėtas mokamas vietas.
 • Asmuo, padaręs Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, padariusiam Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimus, taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 418 straipsnyje „Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas“. Bauda – nuo 20 iki 40 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 40 iki 100 Eur.