Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Dažnai užduodami klausimai

Informacinis telefonas
8 41 509 490
Turite klausimų? Susisiekite su mumis
[email protected]

Kokius leidimus reikia gauti, jei norėčiau lauke prekiauti iš (nuo) laikinojo prekybos įrenginio (palapinės, prekybai pritaikyto automobilio ir kt.) prie vieno iš Šiaulių mieste esančių prekybos centrų?

Jeigu pageidaujate prekiauti prekybos centro teritorijoje dėl leidimo (sutikimo) prekiauti prie prekybos centro (jo teritorijoje) reikia kreiptis į prekybos centro administraciją (operatorių). Šiaulių miesto savivaldybės administracijos leidimo prekiauti (teikti paslaugas) šiuo atveju gauti nereikia.

Jei planuojate prekiauti maisto produktais, gavus prekybos centro sutikimą (leidimą), reikia kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentą.

Susipažinti su teisės aktais reglamentuojančiais prekybą (paslaugų teikimą) Šiaulių miesto viešosiose vietose galite administracinės paslaugos aprašyme  "Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas".

Gyvenu ir dirbu ne Šiaulių mieste. Pageidaučiau prekiauti savo dirbiniais (turiu tautodailininko pažymėjimą) renginių, organizuojamų Šiaulių mieste, metu. Kur kreiptis?

Dėl prekybos renginių metu reikia kreiptis į renginio organizatorių. Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu, organizuojamų Šiaulių miesto viešosiose vietose, išduodami per renginio organizatorių, kuris formuoja renginio koncepciją, numato miesto  teritoriją, kurioje renginio metu bus vykdoma prekyba (paslaugų teikimą), sudaro prekiausiančių (teiksiančių paslaugas) renginio metu sąrašus.

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, Tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, masiniuose renginiuose prekiausiantys tik savais produktais ir gaminiais (išskyrus alkoholinius gėrimus), įgauna pirmumo teisę į prekybos vietą.

Renginio organizatoriui įtraukus prekiautoją (paslaugos teikėją) į prekiausiančių (teiksiančių paslaugas) renginio metu sąrašą, vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą moka pats prekiautojas (paslaugų teikėjas).

Išsamesnė informacija apie vietinės rinkliavos dydžius, mokestines lengvatas ir kitos sąlygos skelbiamos administracinės paslaugos aprašyme  "Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas".

Informaciją apie renginius viešosiose vietose, jų organizatorius skelbiama čia

Jei renginys vyksta ne viešoje vietoje (privačioje teritorijoje) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos leidimo prekiauti (teikti paslaugas) nereikia.

Įsigijau kioską (paviljoną) Šiaulių mieste. Kokie dokumentai reikalingi, norint prekiauti jame?

Leidimas, pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas iš kiosko, paviljone  savivaldybės teritorijos viešosiose vietose, išduodamas fiziniam arba juridiniam asmeniui (toliau – asmuo), kuris ir vykdys prekybą (teiks paslaugas) prekybos vietoje, įtrauktoje į Šiaulių miesto laikinosios įrangos (kioskų  ir paviljonų) sąrašą.
Kioskų ir paviljonų vietų (adresų) sąrašą, kuris tvirtinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, rasite čia. 

Prašymą ir kitus dokumentus, reikalingus Leidimui išduoti, pateikia asmuo, ketinantis prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone arba asmens atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikęs įgaliojimą (jei kioskas (paviljonas) išnuomotos ar pagal sutartį perduotas naudoti, prašymą teikia ne kiosko (paviljono) savininkas).

Išsamesnė informacija apie leidimui gauti reikalingus dokumentus, vietinės rinkliavos dydžiai, prašymo forma ir kitos sąlygos skelbiamos administracinės paslaugos aprašyme  "Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas".

Šiaulių mieste planuoju atidaryti užkandinę, kurioje norėčiau prekiauti ne tik užkandžiais, bet ir alumi ar kitais alkoholiniais gėrimais. Kur kreiptis?

Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir kitais alkoholiniais gėrimais gali būti išduotos tik juridiniams asmenims.

Pirmiausias žingsnis siekiant užsiimti tokiu verslu ir atidaryti užkandinę (arba kavinę, barą ar kitą viešojo maitinimo įmonę) – juridinio asmens (individualios įmonės, mažosios bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės) steigimas ir užregistravimas Juridinių asmenų registre.

Juridiniam asmeniui, Šiaulių mieste planuojančiam prekiauti alkoholiniais gėrimais ir viešojo maitinimo patiekalais (maisto produktais), dėl maisto tvarkymo subjekto registracijos reikia kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentą.

Išsamesnė informacija dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, licencijuojamos veiklos teisės aktai, licencijų rūšys, reikalingi dokumentai, valstybės rinkliavos dydis už tokios licencijos išdavimą, paraiškos forma ir kitos sąlygos skelbiamos administracinės paslaugos aprašyme "Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas".

Esu Šiaulių miesto gyventojas, nuosavybės teise valdomame sklype turiu kioską, kuriame norėčiau prekiauti cigaretėmis ir kitais tabako gaminiais. Ar galima tokia prekyba?

Prekiauti kioske tabako gaminiais galima tik turint licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. Licencijos išduodamos tik juridiniams asmenims (įsteigtiems Lietuvos Respublikoje užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams).

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymą rasite čia.

Išsamesnė informacija dėl licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo, licencijuojamos veiklos teisės aktai, reikalingi dokumentai, valstybės rinkliavos dydis už tokios licencijos išdavimą, paraiškos forma ir kitos sąlygos skelbiamos administracinės paslaugos aprašyme "Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas".

Turiu išduotą Leidimą prekiauti (teikti paslaugas) viešojoje vietoje (leidimo galiojimo laikas paskiromis trijų mėnesių dienomis (iš viso 36 dienos). Pasibaigus šio Leidimo galiojimo terminui noriu tęsti prekybą toje pačioje prekybos vietoje. Ar man suteikiama pirmumo teisė į tą pačią prekybos vietą?

Konkreti prekybos vieta laikoma užimta, jeigu asmuo pagal jau turimą Leidimą toje vietoje (toliau – Leidimo turėtojas) einamųjų (kalendorinių) metų mėnesiais vykdo veiklą nepertraukiamu 30  (trisdešimties) kalendorinių dienų ir ilgesniu laikotarpiu. Šiuo atveju Leidimo turėtojas, norėdamas įgyti pirmumo teisę tęsti veiklą toje pačioje vietoje, privalo pateikti prašymą gauti naują Leidimą, likus ne mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki turimo Leidimo galiojimo termino pabaigos. Kai asmeniui išduotas Leidimas konkrečioje prekybos vietoje galioja paskiromis mėnesio (-ių) kalendorinėmis dienomis, kitas asmuo gali teikti prašymą išduoti Leidimą vykdyti veiklą toje pačioje vietoje neužimtomis mėnesio (-ių) dienomis. Leidimas, išduotas vykdyti veiklą paskiromis mėnesio (-ių) kalendorinėmis dienomis, pirmumo teisės tokio Leidimo turėtojui į tą pačią vietą nesuteikia.

Daugiau informacijos galite rasti čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e5922772b3c911e982dae1db4290b1a9/asr