Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Priėmimas į mokyklą

Nuo kovo 1-osios prasideda priėmimas į Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklas.

Nuo gegužės 1-osios 8 val. prasideda papildomas priėmimas į Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklose esamas laisvas vietas.

Prašymus galima teikti nuo gegužės 1 d. iki gegužės 20 d. Mokykla, atsižvelgdama į Savivaldybės tarybos mokyklai nustatytą mokinių skaičių, tvirtina prašymus nuo gegužės 21 d. iki gegužės 25 d. Turint laisvų vietų, prašymų priėmimas vykdomas iki gegužės 31 d. Į galutinį priimamųjų sąrašą įtrauktus mokinius mokyklos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) informuoja prašymus pateikusių mokinių tėvus prašyme nurodytu el. paštu.

Registracija į mokyklas

Laisvos vietos mokyklose 2024-2025 m. m.

2023 m. gruodžio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimus, kuriais atnaujinamas Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir  Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas. Mokyklų aptarnaujamų teritorijų žemėlapyje galima pasitikrinti, kokiai mokyklai priskiriamas adresas.

Nuo kovo 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių mokyklas 2024–2025 mokslo metams. Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti e. sistemoje.

Elektroninius prašymus turi pateikti būsimųjų PUG mokinių, pirmokų, penktokų (pereinančių iš pradinių mokyklų į progimnazijas), taip pat keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai. Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą ar III gimnazijos klasę – toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą. 

Išankstinis priėmimas vyks kovo 1- 31 d. į naujai formuojamas specializuoto ugdymo klases. Prašymai teikiami elektroniniu būdu, e-sistemoje, priimama atrankos būdu iš visos Šiaulių miesto savivaldybės. Prašymus galima pateikti į ne daugiau kaip dvi specializuoto ugdymo klases. Nepatekę į specializuoto ugdymo klasę, prašymą galės teikti į į mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją. 

Pagrindinis priėmimas vyks balandžio 1-31 d. į naujai formuojamas bendrosios paskirties ir kryptingo ugdymo klases pagal mokyklų aptarnaujamas teritorijas. Prašymų eilė e. sistemoje sudaroma automatiniu būdu pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą. Jei keli prašymai sutampa pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami pagal prašymo pateikimo laiką.

Papildomas priėmimas vyks gegužės 1-31 d. į laisvas vietas. Prašymų, pateiktų į laisvas vietas, eilė e. sistemoje automatiškai sudaroma pagal nurodytus prioritetus. Jei keli prašymai sutampa pagal nurodytą prioritetą, e. sistemoje į eilę jie įtraukiami automatiniu būdu pagal prašymo pateikimo laiką. Teikiant prašymą į laisvas vietas, prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip dvi mokyklas. Būtina nurodyti prioritetą.

E. sistemoje užpildyti prašymai automatiškai perduodami nagrinėti prašyme nurodytai (-oms) mokyklai (-oms), kuri (-ios) toliau organizuoja priėmimą. Apie vaiko priėmimą arba nepriėmimą į mokyklą tėvai bus informuojami atskiru pranešimu į jų nurodytą el. pašto adresą. Pirmieji pranešimus gaus asmenys, teikę prašymus dėl priėmimo į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias klases (iki kovo 25 d.). Iki balandžio 25 d. pranešimus gaus tėvai, teikę prašymus dėl vaikų priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklas.  Pranešimai apie mokinių priėmimą ar nepriėmimą  į laisvas vietas bus siunčiami iki gegužės 31 d. Jei mokykla turi laisvų vietų, priėmimą gali vykdyti iki rugpjūčio 31 d.

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai

 

Šaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. spalio 18 d. potvarkiu Nr. M-1019 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas“ „Santarvės“ gimnazijai pavesta įgyvendinti naują mokymo proceso organizavimo būdą – ugdymąsi šeimoje.

 

Išsamesnę informaciją teikia Švietimo skyriaus specialistai:

Vyr. specialistė Donata Gurčinienė, tel. +370 41 509 576, el. p.
Vyr. kompiuterininkas Gediminas Šlapaitis, tel. +370 41 386 477, +370 658 76096 el. p.