Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Mokamas automobilių stovėjimas

Rinkliava už automobilių stovėjimą Šiaulių mieste renkama darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
Rinkliavos mokėtojai yra asmenys, kurie naudojasi mokamomis vietomis automobiliams statyti Savivaldybės tarybos nustatytose  zonose.

Rinkliava nenustatoma:

 • už pastatytas motorines transporto priemones, kuriose yra paliktas vienas iš šių dokumentų:

  - neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė;
  - socialinės globos įstaigos vadovo išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad jiems priklausančia transporto priemone yra teikiama transporto paslauga neįgaliesiems;
   - Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovo išduota pažyma, kurioje nurodoma, kad šiam centrui ir jo teritoriniams skyriams priklausančiomis priemonėmis yra teikiamos techninės pagalbos priemonių pristatymo paslaugos neįgaliesiems;

 • už pastatytas priešgaisrinės apsaugos, policijos, medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų (avarinių) tarnybų transporto priemones, pažymėtas skiriamaisiais ženklais ir su įrengtais specialiaisiais šviesos ar garso signalais, asmenims, atvykusiems likviduoti avarijų ar vykdantiems statybos, priežiūros, paslaugų darbus apmokestintose vietose ar šalia jų bendrojo naudojimosi teritorijose pagal sutartis su Savivaldybės administracija;
 • už pastatytus turistinius autobusus tam skirtose ir ženklais pažymėtose vietose;
 • už pastatytas transporto priemones prie valstybės įstaigų, institucijų ir tarnybų jų lėšomis pažymėtuose 5–15 m gatvės ar aikštelės ruožuose (leidimą atitinkamai pažymėti nemokamas atkarpas išduoda Savivaldybės administracija);
 • už pastatytas ekologiškas transporto priemones (elektros varikliais ar vandeniliu varomus automobilius), registruotus Lietuvos Respublikoje ir pažymėtus valstybinių numerių ženklais, skirtais elektros energija ar vandeniliu varomoms transporto priemonėms;
 • už maršrutinio transporto priemones, važiuojančias nustatytu maršrutu, lengvuosius automobilius taksi, stovinčius taksi stotelėse, kurių valdytojams Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą vežti keleivius;
 • už pastatytus Šiaulių miesto savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigų tarnybinius automobilius, kurioms Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą;
 • už pastatytus krašto apsaugos tarnybinius automobilius, kurių valdytojams Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą;
 • už pastatytus aplinkos apsaugos departamento tarnybinius automobilius, kurių valdytojams Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą;
 • už pastatytus vadovybės apsaugos tarnybos departamento ar kitų specialiųjų tarnybų automobilius, kurių valdytojams Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą;
 • už Šiaulių pramonės parko teritorijoje rezervuotas stovėjimo vietas, kai automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje rezervuojamos vietos, už savo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų yra įrengiama statytojo (ne Savivaldybės) lėšomis;
 • už pastatytus tarnybinius automobilius viešąsias vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, šilumos tiekimo, komunalinių atliekų tvarkymo, gatvių apšvietimo ir eismo organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurių valdytojams Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimą.

Nustatyto dydžio rinkliava mokama:

 • į mokamose automobilių stovėjimo zonose įrengtus stovėjimo laiko apskaitos automatus;
 • naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis;
 • sudarant sutartį su įmone (UAB „Stova“) dėl paslaugos naudojimosi mėnesio laikotarpiui;
 • bankuose arba per internetinę banko klientų aptarnavimo sistemą;
 • Naudojantis „Unipark“ mobiliąja programėle.

Nesumokėjus už automobilio stovėjimą iš karto, dienos rinkliavą iki kitos dienos 24 val. galite sumokėti į UAB „Stova“ (įmonės kodas 302299725) A.sLT60 7044 0600 0793 7789 AB „SEB“ banke, banko kodas 70440. Įmokos paskirtyje būtinai įrašykite automobilio valstybinį numerį (Pvz. ABC123).

Rinkliava renkama tik eurais (eurai, eurocentai).
Rinkliavos dydis nustatomas už naudojimąsi stovėjimo vieta tam tikrą laikotarpį.
Rinkliavos tarifai už automobilių stovėjimą Žaliojoje zonojeŠiaulių mieste yra:

Rinkliavos dydžiai

 • už dvidešimt minučių – 0,20 Eur;
 • už vieną dieną (nuo 8 val. iki 17 val.) – 12,00 Eur, kai sumokama iki kitos dienos 24 val. į mokėjimo automatą, banke arba per internetinę banko klientų aptarnavimo sistemą;
 • už vieną dieną (nuo 8 val. iki 17 val.) – 3,00 Eur, kai sumokama iš karto į mokėjimo automatą arba naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis (rinkliavos lengvata);
 • už vieną mėnesį – 25,00 Eur;
 • už rezervuotą automobilio stovėjimo vietą ne gatvių teritorijoje vienam mėnesiui – 29,00€;
 • už rezervuotą automobilio stovėjimo vietą gatvių teritorijoje vienam mėnesiui – 43,00€;
 • už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 1,20€, kai statytojas, statantis ar rekonstruojantis statinius (arba keičiantis statinių ar jų dalių paskirtį) už savo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų, Savivaldybės vardu įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas ne gatvės teritorijoje ar kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, automobilių rezervuotas stovėjimo vietas įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) bendro naudojimo ne gatvės teritorijoje

Rinkliavos tarifai už automobilių stovėjimą Baltojoje zonoje Šiaulių mieste yra:

 •  už rezervuotą automobilio stovėjimo vietą ne gatvių teritorijoje vienam mėnesiui – 23,00€;
 • už rezervuotą automobilio stovėjimo vietą gatvių teritorijoje vienam mėnesiui – 29,00€t;
 • už rezervuotą vietą vienam mėnesiui – 1,20€, kai statytojas, statantis ar rekonstruojantis statinius (arba keičiantis statinių ar jų dalių paskirtį) už savo turimo (naudojamo) žemės sklypo ribų, Savivaldybės vardu įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) rezervuotas automobilių stovėjimo vietas ne gatvės teritorijoje ar kai asmuo, gavęs Savivaldybės administracijos sutikimą, automobilių rezervuotas stovėjimo vietas įrengia (savo lėšomis pastato, pažymi atitinkamais kelio ženklais ir horizontaliuoju žymėjimu) bendro naudojimo ne gatvės teritorijoje.
Mokamų automobilių stovėjimo zonų žemėlapis nuo 2023-05-01 

Privalumai:

 • Jums nereikės ieškoti monetų ar rūpintis grynųjų pinigų keitimu norint už stovėjimą sumokėti automate – už automobilių stovėjimą aikštelėje mokėsite naudodamiesi savo mobiliuoju telefonu.
 • Taupomas laikas – išsiųsti SMS žinutę arba prisijungti prie mobiliosios programėlės trunka vos keletą sekundžių.
 • Galėsite pasirinkti Jums tinkamą apmokėjimo būdą.
 • Nereikės galvoti apie besibaigiantį apmokėtą laiką, nes stovėjimo paslaugą galėsite sustabdyti, kada Jums reikės.

 Atsiskaitymas „Unipark“ programėle

Šiaulių mieste už automobilio stovėjimą mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse galima atsiskaityti naudojantis „Unipark“ mobiliąja programėle.

Kaip naudotis?

Atsisiųskite mobiliąją programėlę „Unipark“ iš Google Play ir App Store internetinių parduotuvių.
Suveskite automobilio valstybinį numerį.
Pasirinkite mokėjimo būdą.

Stovėjimą pradėkite slinkdami ikoną „P“ į dešinę, sustabdykite – slinkdami ikoną „Apmokėti“ į kairę, mokestis bus nuskaičiuotas pagal Jūsų pasirinktą būdą.

Daugiau informacijos telefonu +370 700 77877 arba el. paštu 

Atsiskaitymas SMS žinute

Trumpąja SMS žinute už Šiaulių miesto automobilio stovėjimą mokamose automobilių stovėjimo aikštelėse gali atsiskaityti „Telia“, Tele2“ ir „Bitės“ paslaugų vartotojai, siųsdami SMS žinutę numeriu 1332.

Paslaugai UŽSAKYTI siųskite SMS žinutę su tekstu: U Start MZ VN

Kur M - miesto, Z - zonos pirmosios raidės, VN - valstybinis numeris (Pvz.: U Start SZ ABC123).

Paslaugai NUTRAUKTI siųskite SMS žinutę su tekstu: U Stop VN

Kur VN - valstybinis numeris (Pvz.: U Stop ABC123).

Užsakius ar nutraukus automobilio stovėjimo paslaugą, turite sulaukti patvirtinančio pranešimo.

Atsiskaitymas monetomis į bilietų automatus

Už automobilio stovėjimą galima sumokėti bet kuriame mokamoje automobilių stovėjimo zonoje esančiame bilietų automate.

Kaip naudotis?

Paslaugos užsakymas:

 1. Sumeskite norimą pinigų sumą.
 2. Paspauskite žalią mygtuką.
 3. Suveskite automobilio valstybinį numerį (pvz. ABC123).
 4. Paspauskite žalią mygtuką.
 5. Paimkite atspausdintą bilietą.
 6. Bilieto nereikia palikti automobilyje, apmokėtas stovėjimas yra sistemoje.

Automobilio stovėjimo pratęsimas:

 1. Paspauskite mygtuką „Pratęsti“.
 2. Įveskite biliete esanti kodą (jis nurodytas po valstybiniu numeriu).
 3. Paspauskite žalią mygtuką.
 4. Sumeskite norimą pinigų sumą.
 5. Paspauskite žalią mygtuką.
 6. Paimkite atspausdintą bilietą.
 7. Bilieto nereikia palikti automobilyje, pratęstas stovėjimas yra sistemoje.

 Svarbu: Mokėjimo automatas grąžos neduoda, mokėkite tikslią sumą. Rinkliava skaičiuojama 20 min. tikslumu.

Jei nesumokėjote už automobilių stovėjimą mokamoje automobilių stovėjimo vietoje, Jūs pažeidėte Kelių eismo taisykles (transporto priemonių stovėjimas nesilaikant kelio ženklo 528 ,,Stovėjimo vieta“ su papildoma lentele 840 ,,Mokamos paslaugos“). Už tai ANK 418 straipsniu (vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybių tarybų nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimas) numatyta 20-40€ ar 40-100€ dydžio bauda (už pakartotinai padarytą pažeidimą), o policijos pareigūnai turi teisę blokuoti Jūsų transporto priemonės važiuoklę specialiu įtaisu.

Transporto priemonių važiuoklės mokamose automobilių stovėjimo vietose specialiais įtaisais blokuojamos kai palikta transporto priemonė trukdo eismo saugumui ar pravažiuoti kitiems eismo dalyviams.

Asmenims, valdantiems nuosavybės teise gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpas (išskyrus garažus, sandėliukus, rūsius) Žaliojoje zonoje, išduodamas gyventojo leidimas. Jis galioja tik asmens turimų patalpų kieme ir yra išduodamas vieneriems metams.

Vienai patalpai iki 200 m2 išduodami du, iki 300 m2 – trys, iki 400 m2 – keturi, iki 1000 m2 – penki, daugiau kaip 1000 m2 – šeši leidimai. Norint statyti daugiau automobilių, už juos reikia mokėti bendra tvarka.

Gyventojo leidimas išduodamas asmenims, užsiregistravusiems internetiniame puslapyje www.unipark.lt ir savo paskyroje pateikusiems šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • transporto priemonės registravimo liudijimo kopiją;
 • gyvenamosios ar negyvenamosios patalpos nuosavybę patvirtinančio dokumento kopiją arba įgaliojimą teikti prašymą savininko ar naudotojo vardu.