Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Administracinė informacija

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2024 m. II ketv.  2023 m. 
1. Savivaldybės kontrolierius 1 4454,75 3687,87
2. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja 1 4051,70 3422,43
3. Vyresn. patarėjas 4 2556,43 2466,02
4. Patarėjas 3 2157,56 2193,62
5. Vyresnysis specialistas-darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį
1 2718,41 2313,13


 Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 

2017 m. I ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2017 m. II ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2017 m. III ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas

2017 m.

 

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

  Aiškinamasis raštas
2018 m. I ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2018 m. II ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2018 m. III ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2018 m.
  2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
  2019 m. I ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2019 m. II ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2019 m. III ketvirtis
 

Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2019 m.
  2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
 2020 m. I ketvirtis
 

Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2020 m. II ketvirtis
   Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
   Finansinės būklės ataskaita
   Veiklos rezultatų ataskaita
2020 m. III ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2020 m.
  2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
  Aiškinamasis raštas 
2021 m. I ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2021 m. II ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2021 m. III ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2021 metai
  2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
2022 m. I ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2022 m. II ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2022 m. III ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2022 metai
  2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
2023 m. I ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2023 m. II ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2023 m. III ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2023 metai
  2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
2024 m. I ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita 
  Veiklos rezultatų ataskaita
2018 m. I ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. II ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. III ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

2018 m. metinė
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2019 m. I ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 2019 m. II ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2019 m. III ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

2019 m. metinė
  1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita                               
 2020 m. I ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2020 m. II ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
  2020 m. III ketvirtis
 

 1. Aiškinamasis raštas

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

  2020 m. metinė  
 

1. Aiškinamasis raštas

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2021 m. I ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

 2021 m. II ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2021 m. III ketvirtis
 

 1. Aiškinamasis raštas 

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2021 m. metinė
 

 1. Aiškinamasis raštas

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2022 m. I ketvirtis
 

 1. Aiškinamasis raštas

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. II ketvirtis
 

 1. Aiškinamasis raštas

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. III ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. metinė
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2023 m. I ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2023 m. II ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2023 m. III ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2023 m. metinė
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2024 m. I ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
  3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita