Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Administracinė informacija

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2023 m.  III ketvirtis 2022 m. 
1. Savivaldybės kontrolierius 1 3668,95 3572,16
2. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja 1 3882,26 2873,00
3. Vyresn. patarėjas 4 2551,49 2133,24
4. Patarėjas 3 2150,23 1987,54
5. Vyresnysis specialistas-darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį
1 2061,05 2104,06
2017 m. I ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2017 m. II ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2017 m. III ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas

2017 m.

 

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

  Aiškinamasis raštas
2018 m. I ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2018 m. II ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2018 m. III ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2018 m.
  2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
  2019 m. I ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2019 m. II ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2019 m. III ketvirtis
 

Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2019 m.
  2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
 2020 m. I ketvirtis
 

Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2020 m. II ketvirtis
   Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
   Finansinės būklės ataskaita
   Veiklos rezultatų ataskaita
2020 m. III ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2020 m.
  2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys 
  Aiškinamasis raštas 
2021 m. I ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2021 m. II ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2021 m. III ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2021 metai
  2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
2022 m. I ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2022 m. II ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2022 m. III ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2022 metai
  2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
2023 m. I ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas  
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2023 m. II ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2023 m. III ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2018 m. I ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. II ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. III ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

2018 m. metinė
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2019 m. I ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 2019 m. II ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2019 m. III ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

2019 m. metinė
  1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita                               
 2020 m. I ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2020 m. II ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
  2020 m. III ketvirtis
 

 1. Aiškinamasis raštas

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

  2020 m. metinė  
 

1. Aiškinamasis raštas

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2021 m. I ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 

 2021 m. II ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2021 m. III ketvirtis
 

 1. Aiškinamasis raštas 

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2021 m. metinė
 

 1. Aiškinamasis raštas

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2022 m. I ketvirtis
 

 1. Aiškinamasis raštas

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. II ketvirtis
 

 1. Aiškinamasis raštas

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. III ketvirtis
 

1. Aiškinamasis raštas

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2022 m. metinė
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2023 m. I ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2023 m. II ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2023 m. III ketvirtis
  1. Aiškinamasis raštas
  2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita