Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Kvietimas teikti idėjas Šiauliams

Jau penktus metus iš eilės Šiaulių miesto savivaldybė skelbia bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos konkursą ir kviečia miesto gyventojus aktyviai teikti savo pasiūlymus Saulės miestui!

Vadinamasis dalyvaujamasis biudžetas jau davė pirmuosius vaisius: Rėkyvos tiltas pasipildė apžvalgos aikštele, sutvarkytas Poilsio gatvės kraštovaizdis, Dainų parke atsirado „pump track“ dviračių trasa, įgyvendintas S. Šalkauskio gatvės atnaujinimo bei S. Šalkauskio atminimo įamžinimui skirtas projektas, baigiami įgyvendinti Rėkyvos parko tako ir reljefo prie ežero sutvarkymo projekto darbai. Visas minėtas idėjas miestui pasiūlė gyventojai, o savivaldybė juos įgyvendina!

Šiais metais jau tradiciškai kviečiame teikti savo pasiūlymus miestui dvejose kategorijose: mažųjų projektų (iki 50 tūkst. eurų) bei didžiųjų projektų (iki 150 tūkst. eurų). Mažieji projektai įgyvendinami einamaisiais metais, o didieji projektai įgyvendinami per 2 metus.

Miestui gali būti siūlomi infrastruktūros (pavyzdžiui, žaidimų aikštelės arba riedlenčių parko įrengimas), o taip pat kultūros bei socialiniai projektai (pavyzdžiui, muzikos festivalio organizavimas miesto estradoje), kurie būtų įgyvendinami Šiaulių miesto neprivačioje teritorijoje.

Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni nei 16 metų asmenys, nepaisant gyvenamosios vietos, tad savo idėjas Saulės miestui gali teikti ne tik miesto gyventojai, bet ir, pavyzdžiui, emigravę šiauliečiai bei Šiauliams neabejingi kauniečiai ar radviliškiečiai! Taip pat nuo 2022 m. idėjų pasiūlymus gali teikti ir gyventojų interesams atstovaujantys ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (gyvenamosios vietovės bendruomenės bei nevyriausybinės organizacijos).

Paraiškų teikimo tvarka. Pareiškėjas Savivaldybės administracijai pateikia užpildytą Pasiūlymo formą ( ATSISIŲSTI ) ir pateikia kitus kvietime nurodytus privalomus dokumentus.

Pasiūlymo formoje nurodoma:

 • projekto pavadinimas;
 • Pareiškėjo vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;
 • projekto įgyvendinimo vieta;
 • projekto aprašymas (santrauka):
 • projektu sprendžiama problema;
 • projekto tikslas;
 • projekto tikslinė grupė;
 • projekto laukiami rezultatai ir jų nauda Šiaulių miesto gyventojams.

 Pareiškėjas Pasiūlymą gali teikti:

 • elektronine forma, jungdamasis per platformą - MANO ŠIAULIAI
 • popierine forma.

Teikiant Pasiūlymą su dokumentais popierine forma, jis turi būti užpildytas kompiuteriu, tinkamai pasirašytas ir atspausdintas, teikiamas užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: BENDRUOMENĖS INICIATYVŲ PROJEKTŲ IDĖJŲ PASIŪLYMŲ KONKURSUI, Pareiškėjo vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas, telefono numeris. Vokas su popierine Pasiūlymo forma ir pridedamaisiais dokumentais turi būti pateikiamas Savivaldybės administracijos priimamajame, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose.

 Kartu su Pasiūlymu pateikiama:

 • preliminari Pasiūlymo sąmata ( ATSISIŲSTI ), kurioje nurodoma išlaidų kategorija, planuojama išlaidų suma, išlaidų pagrindimas (privaloma);
 • priedai (išlaidų sąmatą pagrindžiantys dokumentai, vizualizacijos, brėžiniai, schemos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos ar kita informacija, papildanti projekto aprašymą (rekomenduojama).

 Būtinieji reikalavimai Pasiūlymui:

 • Pasiūlymai turi būti susiję su gyvenamosios, viešosios, kultūrinės ir socialinės aplinkos ir viešosios infrastruktūros gerinimu;
 • projektai turi būti įgyvendinami Šiaulių miesto viešojoje erdvėje;
 • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme nurodytus architektūros kokybės reikalavimus:
 • urbanistinio integralumo, funkcionalumo;
 • statybos ir kuriamos aplinkos kokybės;
 • inovatyvumo (naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių urbanistinių sprendimų panaudojimas);
 • aplinkos pritaikymo visiems visuomenės nariams – universalaus dizaino principų taikymas, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą);
 • aukštos estetinės vertės.

Sprendimai turi būti racionalūs, įvertinus statinio projektavimo ir projekto realizavimo kainos santykio optimalumą. Pasiūlymo sprendiniai negali prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti eksploatuoti esamus inžinerinius tinklus ir komunikacijų sistemas.

Kriterijus atitikęs ir gyventojų palaikymo sulaukęs Jūsų pasiūlymas jau kitais metais gali papuošti Šiaulių miestą bei pradžiuginti bendruomenę, tad kviečiame nedvejoti ir pateikti savo idėją!

Projektų idėjas Šiaulių miestui galima teikti nuo 2023 m. rugsėjo 11 d. iki 2023 m. spalio 23 d. (imtinai).

Jei turite klausimų, susijusių su Pasiūlymų teikimo tvarka, maloniai kviečiame kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:

- Justinas Švėgžda - tel. Nr. +37065472218,  el. paštas  

- Jurgita Vorevičienė - tel. Nr. 8 41 596 308, el. paštas