Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

„Urban“ programa

Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje numatyta, kad 5 Lietuvos didžiuosiuose miestuose bus nustatomos apibrėžtos miesto teritorijos dalys (dydis – 30-40 tūkst. gyv.), kuriose investicijos koncentruojamos sprendžiant esmines šioms teritorijoms būdingas problemas, laikantis paramos tvariai miestų plėtrai principų. Išskirtoms teritorijoms bus rengiamos integruotų teritorijų vystymo programų projektai.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-177 išskyrė Šiaulių miesto centrinę dalį kaip tikslinę teritoriją, kurioje bus koncentruojamos investicijos.

Šiaulių mieste integruotosios teritorijos vystymo programa šnekamojoje kalboje įgavo trumpinį ir trumpiau yra vadinama „Urban“ programa.

2016 m. kovo 31 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-301 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-358 „Dėl pritarimo 2014–2020 metų Šiaulių miesto integruotosios teritorijos vystymo programos projektui“ pakeitimo” pritarė Šiaulių integruotos teritorijų vystymo programos projektui. 2016 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-554 „Dėl Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programa, pagal kurią miesto plėtrai numatyta skirti daugiau nei 55 mln. Eur, buvo patvirtinta.

Programoje numatyta:

  • Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas
  • Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas
  • Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija
  • Talkšos ežero pakrantės plėtra
  • Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija
  • Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija
  • Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve
  • P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams

Ir kiti projektai.