Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Pranešk apie remontą

Informacija gestu kalba

Įsigaliojus Triukšmo valdymo įstatymo pakeitimui, gyventojai ir ūkio subjektai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamojoje teritorijoje, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) nustatytos formos pranešimą ,,Dėl informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus  pateikimo“, kuriame turi būti nurodoma triukšmo šaltinių naudojimo vieta, planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą, triukšmo mažinimo priemonės.

Užpildytą pranešimo formą galima pateikti Savivaldybės administracijos priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai), el. paštu  arba pateikti per šiauliečių savitarnos interneto svetainę adresu: Siauliai. Pranešimas atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba ranka pasirašytas ir nuskenuotas/ nufotografuotas.

Vykdant statybos, remonto, montavimo darbus privaloma laikytis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A-234 nustatytų statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo mažinimo prevencijos sąlygų.

Jei statybos, remonto darbai gyvenamosiose patalpose ar gyvenamosios paskirties valdose planuojami darbo dienomis vakaro laiku nuo 19 val. iki 21 val. ar sekmadieniais nuo 10 val. iki 19 val., užtikrinant, kad nuo 13 val. iki 15 val. nebūtų viršijami triukšmo rodiklių ribiniai dydžiai, nustatyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, tik turint visų besiribojančių patalpų, valdų savininkų (gyventojų) sutikimus.  Sutikimų kartu su pranešimo forma teikti nereikia, juos privaloma pateikti statybos darbų triukšmo kontrolieriui paprašius.

Rekomenduojame apie atliekamus triukšmingus statybos, remonto darbus gyvenamojoje patalpoje  iš anksto informuoti kaimynus paskelbiant apie tai namo skelbimų lentoje.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymas.

Pranešimo dėl  informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus forma.

Daugiabučių namų, kuriuose planuojami statybos, remonto, montavimo darbai, sąrašas.

Daugiabučių namų, kuriuose, pateikti pranešimai apie planuojamus statybos, remonto, montavimo, darbus, žemėlapis.

Informaciją rengia Miesto koordinavimo skyrius, tel. 1863, el. p. [email protected]