Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Šiauliai kviečia sveikatos priežiūros specialistus

Siekiant pritraukti trūkstamus sveikatos priežiūros specialistus atvykti dirbti Šiaulių miesto sveikatos įstaigose, patvirtintas atnaujintas trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo dirbti finansavimo teikimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas). 

Sveikatos priežiūros specialistams numatytos šios pritraukimo priemonės:

 • 7 000 eurų vienkartinė išmoka gydytojui jo poreikiams tenkinti, jei gydytojas specialistas Įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 1 metus ir ne mažesniu kaip 1,0 etato darbo krūviu nuo pagal Aprašo 20 punktą sudarytos sutarties įsigaliojimo dienos. Išmoką sudaro 80 (aštuoniasdešimt) procentų Šiaulių miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) biudžeto lėšų ir 20 (dvidešimt) procentų Įstaigos lėšų nuo bendros sumos. Išmoka gali būti mokama už kiekvienus kitus metus, bet ne ilgiau kaip 3 metus, kasmet sudarant naujas sutartis pagal Aprašo 20 punktą.
 • 25 000 eurų vienkartinė išmoka gydytojui jo poreikiams tenkinti, jei gydytojas specialistas Įstaigoje iškart įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus ir ne mažesniu kaip 1,0 etato darbo krūviu nuo pagal Aprašo 20 punktą sudarytos sutarties įsigaliojimo dienos. Išmoką sudaro 80 (aštuoniasdešimt) procentų Savivaldybės biudžeto lėšų ir 20 (dvidešimt) procentų Įstaigos lėšų nuo bendros sumos.
 • Ne daugiau kaip 10 000 eurų rezidento kasmetinė stipendija, skirta rezidentūros studijoms Lietuvos Respublikos universitetuose apmokėti pagal rezidentūros išlaidų sąmatą 100 (šimtu) procentų Savivaldybės biudžeto lėšomis. Pritraukimo priemone pasinaudojęs rezidentas įsipareigoja Įstaigoje dirbti pagal savo specializaciją laikotarpį, proporcingą Savivaldybės biudžeto finansuotam rezidentūros studijų laikotarpiui, nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje kaip gydytojas specialistas, bet ne trumpiau kaip 1 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas) ir ne mažesniu kaip 1,0 etato darbo krūviu.
 • 5 000 eurų vienkartinė išmoka rezidento poreikiams tenkinti, jei rezidentas dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamame Projekte, 100 (šimtu) procentų Savivaldybės biudžeto lėšomis.
 • Ne daugiau kaip 5 000 eurų slaugytojo ar visuomenės sveikatos specialisto kasmetinė stipendija, skirta bendrosios praktikos slaugytojų ar visuomenės sveikatos studijoms (kursams) Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose apmokėti pagal studijų (kursų) išlaidų sąmatą 100 (šimtu) procentų Savivaldybės biudžeto lėšomis. Pritraukimo priemone pasinaudojęs slaugytojas ar visuomenės sveikatos specialistas įsipareigoja, pabaigęs studijas (kursus), Įstaigoje dirbti pagal savo licenciją ar įgytą kvalifikaciją laikotarpį, proporcingą Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotam studijų (kursų) laikotarpiui, nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje kaip slaugytojas ar visuomenės sveikatos specialistas ne trumpiau kaip 1 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas) ir ne mažesniu kaip 1,0 etato darbo krūviu.

Šiaulių miesto sveikatos įstaigai pateikus nustatytos formos prašymą Savivaldybės vykdomajai institucijai, finansavimo teikimo komisija teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgdama į trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų sąrašą, apsvarsto prašymą ir su juo gautus pasirinktos pritraukimo priemonės skyrimo reikalingumą pagrindžiančius dokumentus bei įvertina darbo vietos būsimam darbuotojui sukūrimo planą. Tuomet komisija teikia Savivaldybės merui motyvuotą siūlymą dėl numatytų pritraukimo priemonių taikymo sveikatos įstaigų siūlomiems kandidatams.

Savivaldybės merui priėmus sprendimą dėl finansavimo teikimo, Savivaldybės administracija su įstaiga ir sveikatos priežiūros specialistu pasirašo sutartį dėl finansavimo teikimo taikant pritraukimo priemonę sveikatos priežiūros specialistui. Trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų įsipareigojimai prasideda pasirašius sutartį.

Šiaulių mieste trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų sąrašas

Šiaulių miesto Respublikinė Šiaulių ligoninė

Kontaktai pasiteiravimui:
Direktoriaus pavaduotojas medicinai, tel. (8 41) 52 51 66, el. p. [email protected]
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 41) 52 42 36, el. p.


Šiaulių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Kontaktai pasiteiravimui:

 • AB „SENOJO BOKŠTO“ klinika, tel.: 8 686 99799;
 • VšĮ Tilžės g. BPG kabinetas, tel. 8 611 21314;
 • VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, tel.: (8 41) 55 27 91, el. p.
 • VšĮ Šiaulių centro poliklinika, tel. 8 41 37 40 43, el. p. .
 • VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, tel.  (8 41) 52 40 37, (8 41) 52 40 47, el. p.

  Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

  Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8-41) 43 25 49,  el. p.

  Trūkstamų sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašas Prašymas dėl finansavimo teikimo