Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Gyventojų priėmimo grafikai

GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAI

 

MERAS Artūras VISOCKAS Gyventojus priima trečiadieniais  nuo 14.00 val.
MERO PAVADUOTOJA Simona POTELIENĖ Gyventojus priima antradieniais  nuo 13.00 val.
MERO PAVADUOTOJAS Egidijus ELIJOŠIUS Gyventojus priima antradieniais  nuo 10.00 val.
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Antanas BARTULIS Gyventojus priima pirmadieniais  nuo 13.00 val.
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS Vincas URBONAVIČIUS

Gyventojus priima trečiadieniais  nuo 10.30 val.

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS Eduardas BIVAINIS

Gyventojus priima antradieniais  nuo 14.00 val.

Interesantus į priėmimus iš anksto registruoja
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyr. specialistė  L. Drazdauskienė
Savivaldybės priimamajame (9 langelis), tel. (8 41) 50 05 19
Priėmimai vyksta I aukšte, II interesantų priėmimo kabinete

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS

Pareigos, vardas, pavardė

Priėmimo laikas

Priėmimo vieta

Apskaitos skyriaus vedėja
Irena Mirončikienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Architektūros,  urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas 
Valdas Markevičius

Trečiadieniais      10–12 val. **

I interesantų priėmimo kab.

Bendrųjų reikalų  skyriaus vedėjas
Gytis Skurkis

Ketvirtadieniais   11–12 val. **

I interesantų priėmimo kab.

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja 
Snieguolė Pundzienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja
Vilma Melenienė

Antradieniais       13–17 val.
Trečiadieniais      13–17 val.
Ketvirtadieniais     8–12 val.
Penktadieniais      8–12 val.

1  kab. (Varpo g.  15)

Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas 
Linas Gadliauskas

Pagal poreikį *

II interesantų priėmimo kab.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja
Aistė Petkuvienė

Pirmadieniais      14–15 val. **

I interesantų priėmimo kab.

Kultūros skyriaus vedėja
Daina Kinčinaitienė

Pirmadieniais       10-11 val. **

I interesantų priėmimo kab.

Sporto skyriaus vedėjas
Gintaras Jasiūnas

Pagal poreikį *

23 kab. (Pakalnės g. 6A)

Miesto ūkio ir aplinkos  skyriaus vedėja
Eglė Bružienė

Ketvirtadieniais   11–12 val. **

I interesantų priėmimo kab.

Miesto koordinavimo skyriaus vedėja
Rigita Tijūnaitienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Medelyno seniūnijos seniūnė
Eglė Šimkevičienė

Antradieniais        8–10 val.
Ketvirtadieniais    8–10 val.

Birutės g. 40

Projektų valdymo skyriaus vedėja
Ieva Džiaugienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Rėkyvos seniūnijos seniūnas
Audronius Ribikauskas

Pagal poreikį *

Energetikų g. 6-39

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Ramutė Pilypienė

Pagal poreikį *

15  kab. (3 a. Tilžės g. 170)

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja 
Aušra Gailiūnienė

Pagal poreikį *

2 kab. (4 a. Tilžės g. 170)

Statybos ir renovacijos skyriaus vedėjas
Evaldas Vaičeliūnas

Ketvirtadieniais    9–11 val. **

I interesantų priėmimo kab.

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja
Vaida Kalasevičienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

Sveikatos skyriaus vedėja
Viktorija Palčiauskienė

Penktadieniais      9–11 val. **

II interesantų priėmimo kab.

Švietimo skyriaus vedėja
Edita Minkuvienė

Pagal poreikį *

13 kab. (Pakalnės g. 6A)

Teisės skyriaus vedėja
Laura Steponkienė

Pagal poreikį *

I interesantų priėmimo kab.

* Priėmimo data ir laikas suderinamas iš anksto.
** Tik su išankstine registracija vizitui.

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VEDĖJŲ PAVADUOTOJŲ, 
POSKYRIŲ VEDĖJŲ  IR SPECIALISTŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Priėmimo vieta

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR PAVELDOSAUGOS SKYRIUS

1.

Visi skyriaus darbuotojai

Nuo 10 val.

Savo kabinetuose

1.

D. Vietienė

14–17 val.

       

16 kab.

MIESTO ŪKIO IR APLINKOS  SKYRIUS

1.

D. Mačernė

10–12 val.

I kab.*

2.

L. Vaičeliūnienė

       

13–14 val.

I kab.

3.

H. Giedraitienė

13–14 val.

4.

L. Grikšas     

14–15 val.

I kab.*

6.

D. Mažulienė

9–10 val.

I kab.*

7.

J. Sodienė      

10–11 val.

I kab.*

8.

V. Gilys    14–15 val.  

I kab.

9.

D. Motkevičiūtė

   

10.30–12 val.

   

I kab.*

10.

L. Rimkuvienė

10.30–12 val.

I kab.*

STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIUS

1.

V. Gaubienė

     

9–11 val.

 

I kab.*

5.

J. Franckevičienė

9–11 val.

I kab.*

TURTO VALDYMO SKYRIUS

1.

I. Jencienė

13-15 val.

I kab.*

2.

Ž. Jagutienė   

9–11 val.

I kab.*

 

 

        Pastaba. Kiti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių patarėjai,  poskyrių vedėjai ir specialistai priiminėja gyventojus pagal poreikį iš anksto suderinus datą ir laiką.

 * Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamojo I interesantų priėmimo kabinetas.