Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Neformalusis vaikų švietimas

Eil. Nr. Neformaliojo vaikų švietimo programos teikėjas Programos pavadinimas
1 Airina Šulskienė STEAM - atradimų ir kūrybiškumo laboratorija
2 Arūnas Masalskis Sportiško jaunimo ugdymas
3 Asociacija „Bacio modeliai“ Modelių parengimo kursai
4 Asta Jogminienė Kalbėkime angliškai
5 Daiva Stankaitienė Floristika ir dekoras
6 Diana Maciuvienė Šokis - kaip meninė raiška
7 Donata Grigienė Atletas
8 Egidijus Daknys Savęs tobulinimas sportinio karatė treniruotėse
9 Evaldas Katinas Krepšinis 1-8 klasių moksleiviams
10 Gintaras Melinis Karatė pažinimo kelias
11 Justinas Jurkaitis Aktyvūs linijiniai šokiai (Šiauliai)
12 Justinas Jurkaitis Aktyvūs linijiniai šokiai pažengusiems (Šiauliai)
13 Karatė klubas „Tori“ Karatė žingsnis po žingsnio
14 KšĮ KSU Švietimo akademija Tarptautinis vaikų universitetas ALFA. Šiauliai
15 Lietuvos skautija Skautauk (Šiaulių m. sav.)
16 Lietuvos šaulių sąjunga Šiaulių miesto jaunieji šauliai
17 Mantas Miškauskas Sportinių šokių klubas Tandem
18 Martynas Baranauskas Judėk su judokais
19 Regbio klubas „Baltrex“ Judėk ir tobulėk su TAG ir TOUCH regbiu 2
20 Regbio sporto klubas „Vairas“ Sporto pratybos vaikams
21 ROBOTIKOS AKADEMIJA VšĮ Elementarioji robotika 2 - Šiauliai
22 Sporto klubas „Baltasis tigras“ Judėjimo džiaugsmas karatė treniruotėse
23 Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla Mėgstu dainuoti
24 Šiaulių dailės mokykla Tekstilės spalvų šokis
25 Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras Neformaliojo vaikų švietimo programa „Gamtos takeliu“
26 Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras Neformaliojo vaikų švietimo STEAM programa „Gamtos laboratorija“
27 Šiaulių jaunųjų technikų centras Biotechnologijų programa
28 Šiaulių jaunųjų technikų centras Misija: STEAM
29 Šiaulių jaunųjų turistų centras Laipiojimo sporto pratybos
30 Šiaulių jaunųjų turistų centras Orientavimosi sporto takais treniruotės
31 Šiaulių jaunųjų turistų centras STEAM navigacija
32 Šiaulių kultūros centras Negaliu nešokti
33 Šiaulių kultūros centras Per muziką - į džiaugsmą
34 Šiaulių kultūros centras Šokio sparnai
35 Šiaulių menų mokykla Amatų dėlionė
36 Šiaulių menų mokykla Dailės dirbtuvės
37 Šiaulių menų mokykla Muzikoje atrandu save
38 Šiaulių menų mokykla Teatras - gyvenimas, gyvenimas - teatras (Teatrinio ugdymo programa)
39 Šiaulių menų mokykla Terpsichorės kelias
40 Šiaulių menų mokykla Magiškasis teatro „Jeigu“ (Teatrinio ugdymo programa)
41 Šiaulių profesinio rengimo centras Sveikatai palankių patiekalų gamybos technologijos ir patiekimas
42 Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija Greičiau - Aukščiau - Tvirčiau
43 Šiaulių sporto centras „Atžalynas“ Keliauk ir pažink savo kraštą
44 Šiaulių sporto centras „Dubysa“ Algoritminio mąstymo vystymas per šachmatų žaidimą Šiaulių mieste
45 Šiaulių sporto centras „Dubysa“ Algoritminio mąstymo vystymas per šaškių žaidimą Šiaulių mieste
46 Šiaulių sporto centras „Dubysa“ Fechtavimo sporto šakos plėtra Šiaulių mieste
47 Šiuolaikinio šokio klubas „Flamingas“ Noriu šokt
48 UAB „MENAR“ Menar mintino skaičiavimo programa Šiaulių mieste
49 Vytautas Klemka Myliu ir žaidžiu futbolą
50 VšĮ  „Matlogos“ Mąstyk, kurk, spręsk ir keliauk matematikos labirintais
51 VšĮ „American English School“ Panevėžio filialas  „Nuostabus pasaulis“ Šiaulių miesto 7-9 metų moksleiviams (anglų kalba)
52 VšĮ „American English School“ Panevėžio filialas „Nuostabus pasaulis“ Šiaulių miesto 10-14 metų moksleiviams (anglų kalba)
53 VšĮ „American English School“ Panevėžio filialas „Nuostabus pasaulis“ Šiaulių miesto 15-19 metų moksleiviams (anglų kalba)
54 VšĮ „Būk saugus LT“ Saugus vaikas. Šiauliai
55 VšĮ „Išmanioji mokykla“ Išmaniosios mokyklos robotika
56 VšĮ „Išmanioji mokykla“ Išmaniosios mokyklos programavimas
57 VšĮ „Išmanioji mokykla“ Industrinė robotika
58 VšĮ „MENOJA“ Menučiai - dailė, dizainas, technologijos vaikams
59 VšĮ „Šėltinio vaikai“ Sceniniai lietuvių liaudies šokiai
60 VšĮ „Šermukšnio kekė“ Liaudiškas šokis – nuo žingsnio iki sceninio šokio
61 VšĮ „ŠIAULIŲ ŠAULYS“ Ledo ritulio žaidimas vaikams
62 VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“ Aš, mano draugas ir futbolo kamuolys
63 VšĮ Kantri ir linijinių šokių klubas „Brandi kava“ Liuoksinio vaikai
64 VšĮ Lietuvos šachmatų mokykla STEAM šachmatų pamokos Šiaulių mieste

Smulkesnė informacija apie neformaliojo vaikų švietimo programas paskelbta adresu:

https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/

Šiaulių miesto savivaldybės akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašas

2021 metams neformaliajam vaikų švietimui (toliau – NVŠ) Šiaulių miesto savivaldybei skirta 703,4 tūkst. eurų (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui, 2021 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo“ ).

Prioritetas teikiamas (vadovaujantis „Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo Šiaulių mieste tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-13 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“) :

 • STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas;
 • programoms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atsiradusių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;
 • programoms, kurių teikėjai, vykdydami savo veiklą, reprezentuoja Šiaulių miestą – yra parengę mokinius  ir (ar) kolektyvus, kurie  per paskutiniuosius 3 metus yra pelnę prizinių vietų šalies ir (ar) tarptautiniu mastu ar dalyvavę tarptautiniuose renginiuose;
 • programoms, skirtoms 14–19 metų mokiniams.

 Šiaulių mieste skiriamas lėšų dydis vienam mokiniui ugdyti pagal NVŠ programą, išskyrus prioritetinės krypties programą, yra 15 eurų per mėnesį. Pagal prioritetinės krypties programą ugdomam mokiniui skiriamas lėšų dydis yra 20 eurų. Lėšų dydis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti keičiamas, bet jis negali būti mažesnis nei 10 eurų ir didesnis nei 20 eurų.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko (besimokančio pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas) pasirinkta NVŠ programa, kuriai lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas ugdomas pagal NVŠ programą, nepriklausomai nuo to, kokioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi.

NVŠ lėšos teikėjui skiriamos, jei teikėjas Savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytu visu dydžiu mažina Savivaldybės ar kito teikėjo nustatytą mokestį ar paslaugos kainą mokiniui už neformalųjį vaikų švietimą.

Į NVŠ lėšas gali pretenduoti valstybės ir savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Šiaulių miesto savivaldybės nustatytus reikalavimus.

NVŠ teikėjai, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas lėšas, kviečiami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (Pakalnės g. 6 A) pateikti užpildytą Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą bei elektroninį jos variantą Word formatu. 

  Paraiškos formą galima rasti čia.

Skenuotą programų atitikties reikalavimams paraišką būtina įkelti į Neformaliojo švietimo programų registrą (toliau – NŠPR).


Informacija naujiems NVŠ teikėjams:

NVŠ teikėjai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), o jų programos – užregistruotos NŠPR. (Jeigu įstaiga ar laisvasis mokytojas jau registruoti ŠMIR, iš naujo registruotis nereikia).

Dėl registracijos ŠMIR galima konsultuotis su  Švietimo skyriaus kompiuterininku Gediminu Šlapaičiu  tel. +370 41 386 477, el. p.  .
 
Dėl registracijos NŠPR.

Prisijungus adresu https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml reikia užpildyti pasižadėjimą bei teikėjo anketą ir išsiųsti ją adresu: Suvalkų g.1, Vilnius, LT-03106 arba el. paštu. Gavus prisijungimus, būtina registre pateikti reikalingą informaciją apie programą(-as).

Kilus klausimams dėl NŠPR duomenų tvarkymo, teikimo ir jų naudojimo, prašytume kreiptis:

Į Algirdą Benetį, tel.: +370 658 18436, el. p.: 
Į Eglę Lesniauskienę el. p.: 


NVŠ teikėjų, neregistruotų ŠMIR ir neįkėlusių programos/programų į NŠPR, programos nebus vertinamos.

Išsamesnę informaciją teikia  Švietimo skyriaus vyr. specialistės:

Irina Dildienė, el. p. , tel. +370 41  386 474;
Rasa Stankuvienė, el. p. ; tel. +370 41 386 478;
Daiva Vaičiulienė, el. p. ;  mob. +370 658 76093.

 

Parengė
Rasa Stankuvienė,
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Neformaliojo švietimo ir kitų mokamų paslaugų elektroninės apskaitos sistemos naudojimo tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija nuo 2020 m. balandžio 22 d.)