Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 ,,Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 2 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ 6.2. papunkčiu 2021 m. kovo 16 d. įsakymu  Nr. A-323 nustatė, kad:

 

1.1. profilaktiniai vienkartiniai greitieji antigeno tyrimai esamai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti nemokamai atliekami Šiaulių miesto mobiliame patikros punkte, adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliai:

1.1.1. Šiaulių miesto savivaldybėje veikiančių gamybos, prekybos ir paslaugų teikimo įmonių darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;

1.1.2. visų Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių ir Šiaulių miesto savivaldybės įstaigų, teikiančių viešąsias paslaugas, darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis.

1.2. per nustatytą laikotarpį (iki 2021 m. kovo 31 d.) tas pats darbuotojas profilaktiškai tiriamas 1 kartą;

1.3. į profilaktinius vienkartinius greituosius antigeno tyrimus dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) neįtraukiami darbuotojai, kurie:

1.3.1. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir nuo teigimo SARS-Cov-2 PGR / antigeno testo rezultato praėjo mažiau nei 90 dienų;

1.3.2. turi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) serologinio antikūnų testo teigiamą rezultatą, jei praėjo mažiau nei 60 dienų;

1.3.3. paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą mažiau nei 90 dienų laikotarpiu.

1.4. registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą telefonu arba elektroniniu būdu.

Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas