Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Socialinė partnerystė – (ne)tradicinio ugdymo plėtotei

Šiaulių Salduvės progimnazijos kolektyvas, siekdamas formalaus ir neformalaus ugdymo dermės, 2019 metų pavasarį iškėlė idėją, kaip būtų galima veiksmingai panaudoti mieste esančią sporto bazę formaliam vaikų ugdymui, organizuojant įprastas pamokas ne mokyklos erdvėje. Iniciatyvai įgyvendinti kreiptasi į Šiaulių miesto vadovus, gautas pritarimas parengti savivaldybės finansuojamą projektą „Sveikata – fizinio aktyvumo skatinimas“. Savivaldybės skirtos lėšos sudarė galimybes pasirašyti sutartis su socialiniais partneriais – Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centru ir UAB „Busturu“.

Progimnazija, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, nuo 2019 metų rugsėjo organizuoja mokinių fizinio ugdymo pamokas Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre. Projektu „Sveikata – fizinio aktyvumo skatinimas“ siekiama stiprinti mokinių fizinę sveikatą sudarant sąlygas aktyviai judėti mokinių poreikius atitinkančioje sporto įstaigos erdvėje, tobulinti mokytojų kompetencijas, plėtoti progimnazijos ir sporto įstaigos tikslinę socialinę partnerystę. Projekto veiklos sudaro galimybes organizuoti kokybišką fizinį ugdymą nemokyklinėje aplinkoje pamokų metu, neviršijant mokinių mokymosi krūvio. Universali sportinė erdvė leidžia diferencijuoti ir individualizuoti fizinį ugdymą atsižvelgiant į mokinių poreikius ir fizines galimybes. Mokytojams bendradarbiaujant su sporto treneriais sudaromos sąlygos sportinių gabumų turinčių mokinių potencialo plėtotei, mokinių įsitraukimui į neformaliojo švietimo veiklas po pamokų. Į šį sveikatingumo projektą įtraukiami visi progimnazijos 3–7 klasių mokiniai (360 mokinių, 15 klasių komplektų,) pamokas veda 9 mokytojai.

Kaip ir visas kitas veiklas, COVID-19 pandemija keitė numatytas projekto apimtis, tačiau 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn., kai vyko nepertraukiamas kontaktinis ugdymas, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre buvo organizuotos 702 pamokos Salduvės progimnazijos 3–7 klasių mokiniams.

Sporto įstaigoje vykę užsiėmimai palankiai vertinami ir mokinių, ir mokytojų, ir mokinių tėvų. Akcentuojama pagerėjusi fizinio ugdymo pamokų kokybė, padidėjusi mokinių motyvacija, pagerėję mokinių fizinio aktyvumo duomenys, padidėjęs mokinių įsitraukimas į neformaliojo švietimo sporto užsiėmimus, sustiprėjęs žmogaus sveikatos, kaip vertybės, suvokimas.

Progimnazijos patirtimi, sistemingai organizuojant tradicinį ugdymą netradicinėje erdvėje, dalijamasi su visais, kurie kreipiasi norėdami vykdyti panašias veiklas, be to, informacija pateikiama progimnazijos interneto svetainėje ir socialinio tinklo paskyroje, spaudoje, mokytojai ir treneriai kviečiami stebėti (susitarus iš anksto) manieže vykstančius užsiėmimus. Manoma, kad progimnazijos išbandyta praktika naudinga ir kitoms Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokykloms, siekiančioms organizuoti pamokas savo ugdytiniams Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre.

Pasiteisinusi bendradarbiavimo su socialiniais partneriais patirtis ir pozityvus bendruomenės vertinimas skatina tęsti projektą iki mokslo metų pabaigos išlaikant rugsėjo – gruodžio mėnesių fizinio ugdymo užsiėmimų Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo modelį. Sukaupta patirtis taip pat skatina mąstyti ir apie kitas alternatyvas, kurios gali būti veiksmingos ieškant integralaus ugdymo galimybių, atliepiant šiuolaikinio ugdymo poreikius ir atnaujinamo ugdymo turinio iššūkius. Populiarėjant visos dienos mokyklos idėjai vis dažniau kalbama apie formalaus ir neformalaus ugdymo persipynimą, tradicinio mokymo laisvinimą orientuojantis į gyvenimiškų įgūdžių ugdymą, gyvenamąją aplinką, kontekstą, aktualijas. Tokiu būdu galima ieškoti kitų socialinių partnerysčių, kurios leistų organizuoti dailės, muzikos, technologijų ir kt. pamokas socialinių partnerių erdvėse.

 

 

Ina Poškuvienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas