Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Tarptautinė užsienio kalbų pedagogų konferencija „Nauji iššūkiai – naujos galimybės“

    Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje 2022 vasario 18 dieną įvyko aštuntoji tarptautinė užsienio kalbų mokytojų metodinė praktinė nuotolinė konferencija ZOOM aplinkoje. Pranešimai buvo skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis. Ši konferencija – tai ilgo ir produktyvaus Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro bendradarbiavimo rezultatas.

   2020 metų vasario mėnesį vyko paskutinė konferencija, kurioje pedagogai galėjo gyvai bendrauti, dalintis su kolegomis savo patirtimi, įspūdžiais, kontaktais. Nauji iššūkiai atveria naujas galimybes, todėl 2021 metais įvyko jau tarptautinio lygio užsienio kalbų mokytojų konferencija. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pasiūlyta ZOOM aplinka ir „Romuvos“ progimnazijos anglų kalbos mokytojų entuziazmas suteikė galimybę pritraukti pranešėjus iš įvairių Europos šalių.

    Šiais metais konferencijoje dalyvavo 172 mokytojai iš įvairių pasaulio šalių: Lietuvos, Italijos, Švedijos, Kroatijos, Lenkijos ir Rumunijos. Pranešimus skaitė ne vien užsienio kalbų pedagogai, bet ir tie, kurie sėkmingai integruoja užsienio kalbą į savo dėstomą dalyką.

    „Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanilava Prazauskienė tradiciškai pasveikino visus dalyvius, ji pasidžiaugė besiplečiančia konferencijos dalyvių geografija, palinkėjo mokytojams darnaus darbo, būti nuolatiniais pokyčių nešėjais, siekti lyderystės savo profesinėje srityje. Ji išsakė viltį, kad ateityje konferencijos dalyviai galės susitikti ne tik virtualioje erdvėje, užsienio kalbos mokytojai visada yra laukiami tradiciškai vasarį ir progimnazijoje. Direktorė pabrėžė, kad nauji iššūkiai - tai naujų galimybių paieška ir jų realizavimas.

  Pranešėjai dalinosi gerąja patirtimi: inovatyviais darbo metodais, kurie skatina mokinio, besimokančio užsienio kalbų, kūrybiškumą, pateikė sėkmingus tarpdalykinio integravimo pavyzdžius.

   Gamtos mokslų mokytojas André Wikman (Švedija) savo pranešime „Praktinis programavimas“ pristatė, kaip Švedijos mokyklose ugdymui panaudoja puikų programavimo įrenginį Microbit, patarė, kur galima rasti instrukcijas, padedančias sukurti užduotis su Microbit. Amerikos pradinės mokyklos menų mokytojas iš Gdynia miesto Rob Garrett (Lenkija) pasidalino savo darbo patirtimi apie užsienio kalbos integravimą į dailės pamokas. Jis pristatė, kaip kūrybiškai ir įdomiai organizuoti pamokos refleksiją, kurioje mokiniai samprotauja apie savo kūrybinę veiklą. Ugdytiniai rašo tradicinį arba įgarsina savo laišką dailininkei, gretina savo ir dailininkės kūrybinę ir gyvenimišką patirtį. Anglų kalbos mokytoja Anna Maria Lai iš Italijos pristatė integruotą su italų kalbos mokytoja projektą. Projekto galutinis produktas – tai mokinių sukurtas 4 minučių filmas, vaidmenų žaidimas pagal Oskaro Vaildo kūrinį „Savanaudis milžinas“. Andreja Sedlar, ikimokyklinio ugdymo mokytoja iš Kroatijos, pristatė Erasmus projektą „Žaisk ir mokykis gamtoje“. Anglų kalbos mokytoja Adriana Vidoni iš Rumunijos supažindino su interaktyviomis anglų kalbos pamokomis. Pagrindinis tokių pamokų tikslas yra gerinti mokinių kalbinius anglų (užsienio) kalbos  įgūdžius.

   Pranešimų tematika kaip visada buvo įvairi ir aktuali. Konferencijoje mokytojai pristatė įvairius kalbų mokymo(si) metodus, supažindino su projektais, kuriuos realizavo su savo mokiniais, noriai dalinosi įvairiomis platformomis ir įrankiais, kuriuos naudoja pamokose, kalbėjo apie svarbą ugdyti per užsienio kalbos pamokas pozityvią, kūrybišką, mąstančią asmenybę. Daug dėmesio  skirta integruotoms pamokoms, kurios yra neatsiejama ugdymo proceso dalis, skatinanti mokinių kūrybiškumą nei bendradarbiavimą. Buvo pabrėžta, kad mokymąsi būtina sieti su gyvenimiška patirtimi. Pedagogai pasidalino, kaip organizuoti užsienio kalbos pamokas kitoje erdvėje, kalbėta apie vizualinio mąstymo strategijos (VMS) taikymą užsienio kalbos pamokose, pateikė užduočių ir refleksijos klausimų pavyzdžius, demonstravo savo veiklos vaizdo įrašų fragmentus.

       Smagu, kad  konferencijoje dalyvauja įvairių ugdymo įstaigų mokytojų komandos, tai puikus komandinio darbo pavyzdys.

    Apibendrindami konferenciją, dalyviai pabrėžė praktinių žinių pasidalijimo naudą, pasidžiaugė, kad konferencijos turinys buvo prasmingas, o temos – susijusios su šiuolaikinių mokytojų ir mokinių poreikiais.

 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos pedagogės Neli Manko ir Loreta Vytienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas