Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Atmintinė dėl galimo politiškai motyvuoto persekiojimo užsienyje

 1. Kaip gali būti inicijuojamas ir vykdomas politiškai motyvuotas persekiojimas?

Politiškai motyvuotą persekiojimą vykdančios valstybės kreipiasi į kitas valstybes per Interpolą ar dvišalius kanalus.

 

 1. Kokie prevenciniai veiksmai padeda užkirsti kelią politiškai motyvuotam persekiojimui?
 • Kiekvienas asmuo turi teisę pateikti Interpolo bylų kontrolės komisijai (angl. Commision for the Control of Files) prašymą susipažinti su savo duomenimis, tvarkomais Interpolo informacinėse sistemose, ir (arba) prašyti duomenis taisyti ar naikinti. Taip pat gali būti pateikiamas ir vadinamasis išankstinis prašymas, kuriame asmuo prašo Interpolo netvarkyti jokių būsimų duomenų savo bylose, net jei šiuo metu duomenys nėra tvarkomi, nes tai pažeistų Interpolo taisykles. Asmuo turi užpildyti nustatytos formos prašymą, kuris pateikiamas Interpolo interneto tinklalapyje https://www.interpol.int/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/How-to-submit-a-request. Prašymas gali būti siunčiamas paštu (adresuojant Commission for the Control of Interpol's Files, 200 quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France) arba elektroniniu paštu .
 • Jei dar nepadaryta, rekomenduotina duoti sutikimą perduoti per savo instituciją (Nacionalinę teismų administraciją, Generalinę prokuratūrą ar kt.) savo asmens duomenis Lietuvos kriminalinės policijos biurui, kuris perduos juos Interpolui su atitinkamu įspėjimu dėl politiškai motyvuoto persekiojimo.
 • Žinotina, kad 2022 m. birželio 8 d. Europos Komisija patvirtino Ekstradicijos į trečiąsias valstybes gaires, kurios buvo parengtos atliepiant Lietuvos susirūpinimą dėl Sausio 13-osios bylą nagrinėjusių teisėjų persekiojimo. Gairėse pateiktos rekomendacijos dėl reagavimo į trečiųjų valstybių paskelbtus Interpolo raudonuosius pranešimus („red notice“) kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečių atžvilgiu, numatyta konsultacijų tvarka tais atvejais, kai kyla įtarimų, kad ekstradicijos prašymas ar raudonasis pranešimas yra pateiktas nepagrįstai arba piktnaudžiaujant, yra politiškai motyvuotas ir todėl neturėtų būti vykdomas.

 

 1. Kokių apsisaugojimo priemonių galima imtis prieš išvykstant į užsienį?
 • Rekomenduotina vengti kelionių planų publikavimo socialiniuose tinkluose.
 • Prieš vykstant į užsienį, rekomenduotina el. p. informuoti Užsienio reikalų ministerijos Konsulinį departamentą apie planuojamą kelionę (pateikti nuorodą į šią atmintinę ir nurodyti vykstantį asmenį, valstybę, į kurią keliaujama, kelionės datas, telefono numerį, el. paštą), kad, įvykus nenumatytam įvykiui užsienyje ir prireikus konsulinės pagalbos, Užsienio reikalų ministerija arba Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga galėtų su asmeniu operatyviai susisiekti.

 

 1. Kur keliauti nesaugu, kur galima rasti daugiau rekomendacijų dėl šalių?

Siūloma vadovautis Užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos puslapyje https://keliauk.urm.lt/ ir mobiliojoje programėlėje „Keliauk saugiai“, kuri veikia ir be interneto ryšio, skelbiamomis kelionių į užsienio valstybes rekomendacijomis. Siūloma nevykti į Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką ir Kinijos Liaudies Respubliką. Būtina kritiškai įsivertinti galimybę vykti į ne Europos Sąjungos, NATO ar sąjungininkų (Australija, Japonija ir kt.) valstybes ir atidžiai rinktis kelionių kryptis (įskaitant oro maršrutus, įvertinant nors ir nedidelę, bet egzistuojančią avarinio nusileidimo tikimybę), atsižvelgiant į istorinius kitų šalių ryšius ir jų bendradarbiavimą su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika, taip pat į minėtų šalių poziciją Rusijos agresijos prieš Ukrainą atžvilgiu. Esant klausimų dėl galimybių vykti į konkrečią kitą šalį, galima kreiptis Užsienio reikalų ministerijos kontaktais:  + 370 5 236 2444, el. p. .

 

 1. Ar galima gauti diplomatinį pasą?
 • Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 65 straipsnyje nustatytoms asmenų kategorijoms gali būti išduodamas diplomatinis pasas, tačiau savaime jo turėjimas diplomatinio imuniteto nesuteikia. Pažymėtina, kad Vienos konvencijoje numatyti diplomatiniai imunitetai ir privilegijos visa apimtimi taikomi tik asmenims, užsienio valstybėje turintiems diplomatinę akreditaciją, bei diplomatams vykstant į akreditacijos valstybę ir iš jos. Informacija diplomatinių pasų išdavimo klausimais teikiama Užsienio reikalų Konsuliniame departamente el. paštu , +370 706 525 57.

 

 1. Kokių veiksmų reikėtų imtis esant grėsmei ar būnant sulaikytam užsienyje?

Visų pirma informuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinį krizių valdymo centrą (NKVC) visą parą veikiančiais kontaktais: tel. 00 370 5 209 89 11; mob. 00 370 618 88 003, SATCOM (palydovinis) 00 88 165 24 16 102, el. p. . NKVC veikia vieno langelio principu ir reaguodami į Jūsų pranešimą, priklausomai nuo situacijos, susisieks su reikiamomis tarnybomis ir institucijomis.

Susisiekę praneškite:

 • Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos darbuotojai turi tiesioginę prieigą prie Interpolo ryšio sistemos I-24/7, kuria galima keistis informacija su Interpolo generaliniu sekretoriatu, Interpolo nacionaliniais padaliniais ir patikrinti informaciją Interpolo duomenų bazėse. Šis darbas organizuojamas nenutrūkstamai, todėl įtartino ar nepagrįsto sustabdymo užsienyje metu rekomenduotina skambinti visą parą veikiančiu telefono numeriu + 370 5 271 9900.
 • Prireikus konsulinės pagalbos, susisiekti su Lietuvos Respublikos diplomatine atstovybe ar konsuline įstaiga užsienio valstybėje (kontaktai skelbiami https://keliauk.urm.lt/ ir programėlėje „Keliauk saugiai“), o po jų darbo valandų arba, jei šalyje nėra Lietuvos atstovybės, – su Užsienio reikalų ministerija tel. + 370 5 236 2444, el. p. .
 • Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis, keliaujantis į Europos Sąjungai nepriklausančią šalį, kurioje jo šalis neturi atstovybės, dėl konsulinės pagalbos turi teisę kreiptis į bet kurios kitos Europos Sąjungos šalies diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą (jų sąrašas skelbiamas https://keliauk.urm.lt/ ir programėlėje „Keliauk saugiai“).

 

 1. Ar bus informuojama apie situacijos dėl galimo politiškai motyvuoto persekiojimo pokyčius?

Kartą per metus arba pagal poreikį Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija ar kita valstybės institucija organizuos susijusius tematinius informacinius susitikimus, kurių metu suinteresuotiems asmenims bus pateikiama aktuali informacija ir atsakoma į galimus klausimus.

Rekomenduotina pasidalinti šia atmintine su kolegomis, kuriems dėl jų dalyvavimo Sausio 13-osios, Medininkų žudynių ar kitose geopolitiškai jautriose bylose, kaip, pavyzdžiui, Rusijos Federacijos vykdomų karo nusikaltimų bylose ar tarpvalstybinėje byloje prieš Baltarusiją dėl neteisėtų migrantų įvežimo, gali grėsti Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos neteisėtas, politiškai motyvuotas tarptautinis persekiojimas.

 

 1. Kitos rekomendacijos

Dėl saugumo sumetimų ir siekiant išvengti klaidingų interpretacijų rekomenduotina susilaikyti nuo klausimo dėl galimo politiškai motyvuoto persekiojimo viešo komentavimo.