Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Nekilnojamojo turto aukcionai

Negyvenamoji patalpa - administracinė patalpa, patalpa Nr. 1 (unikalus numeris 2999-3010-1017:0001, bendras plotas 767,47 kv. m), Vytauto g. 152-1, Šiauliai.

Šiam turtui priskirtas bendro naudojimo 891/1545 (0,0891 ha) žemės sklypas (kadastrinis numeris 2901/0010:413); Vytauto g. 154, Šiauliai.

Pirkimo sąlygos

Viešas elektroninis aukcionas vyks vyks 2023-04-06 09:00:00 - 2023-04-07 13:59:59.

Dalyvių registracijos pradžia 2023-03-20 00:00:00;

Dalyvių registracijos pabaiga 2023-03-31 23:59:59.

Daugiau informacijos https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=270137&number=240602 

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0055-3239, bendras plotas 3554.51 kv. m), Frenkelių g. 25, Šiauliuose ir šiam objektui priskirtas 0,2495 ha žemės sklypas (kadastro Nr. 2901/0012:521, unikalus Nr. 4400-0859-5962) Frenkelių g. 25, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
61 966 Eur

2023-03-20

00:00 val.

2023-03-31

23:59 val.

2023-04-06

09:00 val.

2023-04-07

13:59 val.

Pastatas – sporto salė (unikalus numeris 2993-2004-7034, bendras plotas 189,62 kv. m, pažymėta plane 3U1p) su pastatu – ūkiniu pastatu (unikalus numeris 2993-2004-7051, užstatytas plotas 18,00 kv. m, pažymėta plane 5l1p), kitais inžineriniais statiniais: šiukšlių dėže (unikalus numeris 4400-0662-3134, pažymėta plane š), kiemo aikštele (unikalus numeris 4400-0662-3094, pažymėta plane b1) ir 0,2550 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. 2901-0020-0004), Poilsio g. 12, Šiauliuose.

Parduodamas nekilnojamasis turtas, esantis žemės sklype Poilsio g. 12, Šiauliuose, patenka į kultūros paveldo objekto - Rėkyvos dvaro sodybos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 622) teritoriją. Nekilnojamajam turtui taikomi Rėkyvos buv. dvaro sodybos individualaus apsaugos ir naudojimo reglamento reikalavimai ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatos. Poilsio g. 12, Šiauliuose žemes sklype prieš vykdant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus. Parengta nauja pastatų ar statinių, esančių žemės sklype Poilsio g. 12, Šiauliuose, tvarkymo darbų ar kt. projektinė dokumentacija privalo būti derinama Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniame skyriuje. Pažymėtina, kad pastatas ? sporto salė (unikalus Nr. 2993-2004-7034) Poilsio g. 12, Šiauliuose, priskirtinas prie statinių turinčių vertingųjų savybių požymių (saugotini vertingųjų savybių požymiai, jie išryškinami ir eksponuojami). Atsižvelgiant į tai, numatant vykdyti remonto ar kt. tvarkymo darbus svarbu maksimaliai išsaugoti esamą pastato (unikalus Nr. 2993-2004-7034) vaizdą - fasadų architektūrinio sprendimo visumą.

Pirkimo sąlygos 

Viešas elektroninis aukcionas vyks vyks 2023-05-15 09:00:00 - 2023-05-16 13:59:59.

Dalyvių registracijos pradžia 2023-04-25 00:00:00;

Dalyvių registracijos pabaiga 2023-05-09 23:59:59.

Daugiau informacijos https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=270762&number=241231

35,98 kv. m bendro ploto patalpa – butas (unikalus numeris 2995-7002-2015:0004, pažymėta plane 1A1b) Skrydžio g. 1-2, Šiauliuose ir šiam objektui priskirtas 0,0238 ha ploto žemės sklypas (kadastro Nr. 2901/0016:231, unikalus numeris 4400-5915-3352) Skrydžio g. 1, Šiauliuose.

Pirkimo sąlygos

Viešas elektroninis aukcionas vyks vyks 2023-05-04 09:00:00 - 2023-05-05 13:59:59.

Dalyvių registracijos pradžia 2023-04-25 00:00:00;

Dalyvių registracijos pabaiga 2023-04-28 23:59:59.

Daugiau informacijos https://www.evarzytynes.lt/evs/pages/auction.do?id=270763&number=241232