Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Informacija apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą UAB „EMP Recycling“ atliekų surinkimo, pradinio apdorojimo ir la...

 1. Ūkinės veiklos organizatorius: „EMP Recycling“, UAB, Galinės g. 7, Galinė, LT-14247 Vilniaus r., tel. 1806, el. p. – .
 2. PVSV ataskaitos rengėjas: „Nomine Consult“, UAB, J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, LT–01108, Vilnius, tel. (8 5) 2107210, el. p. .
 3. Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): „EMP Recycling“, UAB, atliekų surinkimo, pradinio apdorojimo, paruošimo pakartotinai naudoti ir laikymo veikla, adresu Nuklono g. 19, Šiauliai.
 4. Trumpas veiklos aprašymas: vykdoma ūkinė veikla susijusi su atliekų surinkimo, pradinio apdorojimo, paruošimo pakartotinai naudoti ir laikymo veikla, vykdomai veiklai nustatomos sanitarinės apsaugos zonų ribos.
 5. PVSV ataskaita viešai eksponuojama nuo 2023-06-05 iki 2023-06-22 (imtinai) Šiaulių miesto savivaldybės patalpose (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai), darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 08.00–15.45 val. (pietų pertrauka 12.00–12.45 val.), „Nomine Consult“, UAB, būstinėje (J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius), darbo dienomis pirmadienį–ketvirtadienį 8.30–17.30 val., penktadienį 8.30–17.00 val. (pietų pertrauka 12.00–13.00 val.). PVSV ataskaita skelbiama ir „Nomine Consult“, UAB interneto svetainėje: https://nomineconsult.com/wp-content/uploads/2023/05/16e37ce2-a62e-4127-93ca-8b39efb9be5e.pdf
 6. Viešas visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks: 2023 m. birželio 22 d. 17.00 val. savivaldybės administracinėse patalpose I a. Tarybos posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai).
 7. Iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo visuomenės pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos teikti: „Nomine Consult“, UAB, raštu adresu J. Tumo-Vaižganto g. 8-1, Vilnius arba el. paštu .
 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (85) 2124098, el. p. .
Miesto ūkio ir aplinkos skyrius