Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Koreguojamas Skroblų g. 154A detalusis planas

Rengiamas Žemės sklypo Skroblų g. 154A, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės Valdybos 2002 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 102, koregavimas

 Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslųŠiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. A-960 „Dėl žemės sklypo Skroblų g. 154A, supaprastinta tvarka parengto detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo organizatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius  (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 596200).

Planavimo iniciatorius: pagal 2021 m. liepos  2 d. Nr. SŽ-800, privatus asmuo.

Plano rengėjas: Sigitos Janušauskienės įmonė (Ežero g. 16-8, Šiauliai, el. 8 61420783,   el.p.: janusauskienesigita@gmail.com).

Plano pavadinimas: Žemės sklypo Skroblų g. 154A, Šiauliuose, detaliojo plano, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės Valdybos 2002 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 102, koregavimas

Planavimo tikslai: 
1.1. padalinti žemės sklypą;
1.2. statybos ir tvarkymo reglamentų nustatymas, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais bei Šiaulių miesto bendrojo plano ir jo koregavimų sprendiniais.

Planavimo uždaviniai:
1.1. atsižvelgus į planavimo tikslus:
1.1.1. nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
1.2. numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
1.3. numatyti susisiekimo komunikacijas su joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
1.4. nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
1.5. suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas.

  Sprendinių viešinimas vyks  nuo 2022 m. sausio 17 d. iki  2022 m. sausio 31 d.,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-29-21-393), Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt. bei projekto rengėjo patalpose. Vieša sprendinių ekspozicija vyks 2022 m. sausio 24 – 31 dienomis Šiaulių m. savivaldybės (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) skelbimų lentoje (pirmame aukšte prie įėjimo).

     Viešo svarstymo susirinkimas įvyks  2022 m. sausio 31 d. 16 val. Dėl ekstremaliosios padėties  apribojimų susijusių su projektų viešinimu, viešo svarstymo susirinkimas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į vaizdo transliaciją per ZOOM platformą:

https://zoom.us/j/97999308522?pwd=Smk5K1FkbW5kV1NqNU5oRjUzcXZpdz09

Prisijungimo duomenys, jei jų bus reikalaujama: 
Susirinkimo ID: 979 9930 8522. Slaptažodis: 1zChZu

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano rengėjo patalpose bei skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo galima pateikti www.tpdris.lt. , planavimo organizatoriui, iniciatoriui arba plano rengėjui iki projekto viešinimo procedūrų pabaigos.

Įsakymas
 Planavimo darbų programa 
 Aiškinamasis raštas 
 Sprendinių brėžinys